Има ли формула за успеха на вашето дете или кое е умение № 1 днес?

Покрай първия учебен ден си зададохме въпроса кое е това умение, което децата трябва да усвоят и развият в ученическите си години, за да бъдат успешни след време. Има ли формула, която ти казва, че ако притежаваш това или това качество, ще постигнеш определените цели? Има ли формула за успешен лекар, инженер, икономист, програмист, формула, която е заложена във всеки от нас и чака своето задействане?

Забързаните дни преди 15 септември, пълните магазини с родители и деца, които бързат да накупят всичко необходимо за началото на учебната година, хилядите интервюта на учители, директори, педагози, които вървяха по българските медии и които говориха чисто статистически колко училища, колко деца, наблягаха повече на проблемите, отколкото на решенията, изтъкваха негативните промени, а не разкриваха позитивното. Всичко това ни накара да се запитаме защо децата ходят на училище. Защо изучават математика, литература, история, география? Целта единствено обща култура ли е, запомняне на факти и натрупване на знания за случващото се с материята около нас? Училището трябва да е мястото, което превръща процеса от относително външен процес за обучение на техники и съобщаване на информация да премине в процес на пробуждане на по-дълбоки потенциали, творчески възможности, таланти. Училището трябва да е онзи будител, който насочва децата към техните индивидуални качества, към тяхното използване и прилагането им по най-добрия начин в живота. Освен това училището трябва да развива онова умение, което всеки от нас притежава, но има нужда от събуждане и непрекъсната работа с него.

Добре, няма вече да отлагаме… Умение номер 1 днес, изведено и доказано от педагози, психолози, мениджъри и специалисти по цял свят е умението Креативност. Креативността е онази способност на всеки човек, която му помага да се справи с всяка ситуация дори без да има конкретните знания за това, помага му да бъде по-добър специалист в своята област, да прави открития, да създава иновации. Сър Кен Робинсън, един от най-добрите изследователи в тази област,  определя креативността като процесът да генерираш оригинални идеи, които имат стойност. Той казва „Да си креативен не е само въпрос на вдъхновение.“. Събуждането и развитието на креативността е въпрос на целенасочена работа и тази работа трябва да започне от ранна детска възраст, когато мисленето на човек е най-свободно и най-необременено от конкретни знания и стари опитности.

Училището днес все още не успява да се справи с тази задача. Поради отпадането на редица кръжоци, СИП-часове и допълнителни занимания, свързани с изкуствата, децата остават все по-отдалечени от онези предмети, които развиват по най-добрия начин креативността у тях. А изкуството провокира, събужда въображението, изкарва мисълта извън рамката, стимулира именно креативното мислене.

Как да се запълни тази празнина във формалното образование? Отговорът е сравнително лесен - чрез неформалното. Редица частни школи и центрове дават на отговорните родители, които са осъзнали необходимостта от по-креативна среда за децата си, решението за това. Един от тези центрове е и Fusion Academy – частен обучителен център по изкуства и езици. Като екип, работещ в сферата на обученията и изкуствата, те са приели за своя мисия и цел да развиват цялостно децата посредством синтез на образователните методи и да стимулират развитието на груповата креативност. Успоредно с конкретните знания, преподавателите целят да въведат децата в етапите на цялостния творчески процес чрез средствата на вида изкуство или език, който изучават. Стремят се чрез задълбочена индивидуална работа с всяко дете да разкрият и обогатят неговите качества. Важен резултат, към който е насочено цялостното обучение по изкуства и езици, е и изграждането на собствена гледна точка и разбирането на чуждата.

Във Fusion Academy можете да намерите много и различни курсове, посветени на развитието на креативното мислене, потенциалите и талантите у децата ви. Курсовете са в четири факултета – Езиково обучение, Изобразителни изкуства, Приложни и Сценични. От тази година се въвеждат  иновативни курсове като Дигитално рисуване за деца от 7 до 17 г., Дизайн 9-14 г., Мода 9-14 г., Фотография 8-14 г., които освен класическите знания по изобразителни и приложни изкуства, децата ще обогатят и своите познания в дигиталните изкуства и ще открият ново приложение на съвременните технологии, различно от използването им единствено за игра. От октомври  започват и нови групи по Рисуване 5-10 г. и Рисуване за тийнейджъри 10-14 г., в които децата ще работят с най-професионалните материали, ще рисуват пейзажи, портрети, карикатури, а по-големите ще създадат и първото си авторско лого, както и първия си дизайнерски плакат. Във факултетът по Сценични изкуства можете да откриете курсовете – Театрална школа 7-14 г., Куклен театър 6-10 г. и Съвременен танц 7-14 г., в които децата ще развият своите актьорски заложби, сценично движение, действие и взаимодействие на сцената, реч и работа с текст. Особено интересен и различен от всички други курсове за танци е Съвременния танц 7-14 г., защото в него децата освен да танцуват ще изследват и развият удоволствието и свободата от движението си чрез професионалните танцувални техники Греъм, релийз, импровизация, групова техника, контактна, солова, танц-театър и др.

В Езиковия факултет акцентът в обучението е не само усвояване на езика, но и изграждане на позитивно отношение на всяко дете към предмета, към преподавателя и най-вече към неговите съученици.

Целта на Fusion Academy е да осигури среда, в която всяко дете да реализира своите емоции, въображение, потребностите си от комуникация и творческа изява. Затова и през учебната 2015-2016 г. Академията ще предостави 10 стипендии за целогодишни обучителни курсове по езици и изкуства на деца от семейства с ниски доходи на възраст от  5 до 14 г. Всеки родител, който вярва, че детето му има талант в областта на изкуствата и езиците, може да кандидатства по стипендиантската програма „Креативност без граници“, съвместен проект на Fusion Academy и фондация Be Creative.Повече информация за проекта и начините на кандидатстване за стипендия можете да намерите тук.