Четвърти национален фолклорен фестивал "Болярско надиграване 2014"

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ФОЛКЛОРЕН КЛУБ „ВАЛДЕНС ПОБЕДА”, ФОЛКЛОРЕН КЛУБ „ТЪРНОВСКА ЦАРИЦА” организират

Четвърти национален фолклорен фестивал на любителските клубове по танци "Болярско надиграване 2014"

Под патронажа на община Велико Търново
26.04.2014 г., (събота) 09:30 часа
Дворец на културата и спорта „Васил Левски”
гр. Велико Търново
www.bolyarsko-nadigravane.com

ЦЕЛ: ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ, ЗАПАЗВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ТАНЦОВ ФОЛКЛОР.

Общи условия за участие:

1. Право на участие имат всички клубове и формации от страната, изучаващи български народни хора.

2. Участниците да не са професионалисти, без ограничение на възрастта.
3. Не се изисква участниците да са облечени във фолклорни костюми (облеклото е по преценка на ръководителите на групи)
4. Групите заплащат такса за участие в размер на 8 лв. на човек по банков път и изпращат копие от платежното нареждане заедно с окончателната Заявка за участие с точния брой на танцьорите и ръководителите.
5. Клубовете, организатори на мероприятието не участват в конкурсната програма и разпределението на наградния фонд.
6. На всички участници организирано се осигуряват подкрепителни напитки и сувенири, съгласно предоставената бройка по заявка за участие.

Регламент за участие:
Първи етап на фестивала:
І. Представяне на автентично хоро от етнографската област на групата с времетраене до 3 мин.
С това хоро клубът участва за награда „Автентично хоро - Болярско надиграване 2014”
Критерии за оценяване:
1. Автентичност на хорото.
2. Стил и характер на хорото.
3. Артистичност, душевност и настроение на танцьорите при изпълнението на хорото.

Награден фонд за „Автентично хоро – Болярско надиграване 2014”:
Парична награда, плакет и диплом за първите четири места:
1. Първо място – 300 лв.
2. Второ място – 200 лв.
3. Трето място – 100 лв.
4. Четвърто място – 50 лв.

ІІ. Хореографско решение върху едно хорo с времетраене до 3 минути.
Това хоро участва за награда „Хореографска обработка - Болярско надиграване 2014”.
*Забележка: Ако танцов клуб не желае да се яви с хореографска обработка на хоро по желание, то той изпълнява хоро по избор, което не се оценява от журито.
Критерии за оценяване:
1. Обработка и композиция на хорото.
2. Техническо майсторство на изпълнителите.

Награден фонд за „Хореографска обработка - Болярско надиграване 2014”:
Парична награда, плакет и диплом за първите четири места:
1. Първо място – 200лв.
2. Второ място – 150лв.
3. Трето място – 100лв.
4. Четвърто място – 50лв.
Двете хора се изпълняват в блок програма.
Музикалният съпровод да бъде осигурен на CD или флаш памет.
Не се толерира представяне с жива музика!

Втори етап на фестивала:
За първа година в чест на създателя на „Болярско надиграване” Валери Вълев и в негова памет ще се присъди награда „Валери Вълев 2014”

Регламент:
Изпълнение и надиграване на хоро „Елено моме”– 7/8, Северняшка етнографска област.
Вторият етап протича като се явяват три клуба едновременно с по пет танцьора, определени предварително от хореографите.
Реда на танцуване на клубовете се запазва от първоначалният изтеглен жребий.
Музиката е осигурена от организаторите.
Изпълнението е в рамките до 2 мин.
Критерии за оценяване:
Най-емоционално, технично и завладяващо изпълнение.
Оценяването на всеки клуб става веднага след изпълнението.
Журиращите едновременно вдигат оценки от 1 до 10 по горепосочените критерии.

Награден фонд за наградата „Валери Вълев 2014”:
1. Първо място – плакет и диплом.
2. Второ място – плакет и диплом.
3. Трето място – плакет и диплом.

Допълнителни награди:
1. Награда на кмета.
2. Награда на организаторите.
3. Награди на спонсори.
4. Грамоти и подаръци за всяка група.

*Забележка: Паричните награди на печелившите клубове се превеждат само по банков път по сметки, предоставени от наградените клубове в срок до 3 (три) дни след приключване на Фестивала.

Организаторите си запазват правото да видеофилмират, фотозаснимат изпълненията на участниците в конкурса с цел създаване на архив на мероприятието, като същите няма да бъдат използвани с търговска цел, с което да се наруши Закона за авторското право и сродните му права.

Заявка за участие:
1. Заявки за участие (по приложения образец) се приемат до 17.04.2014 г. на е-mail: pobedadance@abv.bg. В заявката задължително се посочват:
- населено място
- организация, която представя групата
- име на групата
- ръководител (трите имена, e-mail и телефон за обратна връзка)
- брой участници
- име, тактов размер и от коя етнографска област са хората, с които ще се представи клуба.
2. Със заявката се внася 100 % от таксата за участие по банков път. При неявяване на групата сумата не се възстановява!
3. В платежното нареждане в графата „основание” се записва: участие във фестивал и името на групата.
Регистрация:
Регистрацията на участниците се извършва 1 час преди обявяването на началото на фестивала (т.е. от 08:30 часа на 26.04.2014 г. (събота) в Двореца на културата и спорта „Васил Левски” – гр. Велико Търново) от ръководителите на групите, които теглят жребий за реда на представянето.

Жури:
Квалифицирано професионално жури от утвърдени специалисти в областта на българския танцов фолклор.
Журито заседава след края на изпълненията и обявява класирането.
Класирането не подлежи на обжалване.

Място на провеждане на Фестивала:
Дворец на културата и спорта „Васил Левски”-гр. Велико Търново.
Организатор на фестивала и лица за контакти:
Фолклорен клуб „Валденс Победа”
Татяна Вълева (организатор) – Тел./Факс: (062) 618 819; GSM:0879/351 929;
e-mail: pobedadance@abv.bg
Любителска формация „Търновска царица”
Георги Радев (организатор) - GSM:0888/880 980; e-mail: gerad@abv.bg

ПРОГРАМА
08:30 – 09:30 часа – Извършване на регистрация на групите и теглене на жребий за реда на участие на групите
09:30 часа – Официално откриване на Фестивала и обявяване на групите и техните ръководители.
09:45 часа – Явяване на групите по реда на изтегления жребий
Групите танцуват популярни хора, докато журито заседава и обобщава резултатите.
Обявяване на победителите.
Награждаване.
Закриване на фестивала.

Източник: www.artualno.info