Пътуване в Двореца

„Пътуване в Двореца” е пилотен образователен модул и се осъществява от отдел „Образователни програми” към Националния музей на българското изобразително изкуство за деца на възраст между 6 и 10 години (1–5 клас). Проектът цели да обърне специално внимание на внедряването и прилагането на съвременни образователни методи в извънучебния процес и да помогне на децата да затвърдят и разширят вече наученото в училище като формира интерес и култура на общуване с произведения на българското изобразително изкуството.

Четириседмичната неделна програма включва двучасово „пътуване” в изложбените зали, съпътствано от интерактивна беседа в експозицията и обвързана с нея практическа част. В залите на музея децата ще имат уникалната възможност да разгледат живописни и скулптурни шедьоври от XX век. Запознаването с българското изкуство може да се превърне в провокация за малките посетители посредством забавни беседи, интерактивни образователни игри и творчески ателиета, водени от млади специалисти – педагози по изобразително изкуство.

Всяка неделя от 14.00 до 16.00 ч.

Продължителност на заниманията: 120 минути

Брой участници: група от 12–15 деца

Достъп: безплатен

Без придружител по време на занятията

С предварително записване на адрес: y_bratanova@yahoo.com