Второ издание на Софийския ученически фестивал "Театър в аванс"

Театърът

Ако веднъж си бил на сцена, никога вече не можеш да си част от публиката. Казват, че актьорът е човекът зад маската. Глупости. Актьорът e човекът с лице – поел едноличната отговорност за винаги личните отношения със светлините на прожекторите.

Авансът

Сцената е за хора без цена. Авансът, който ти даваме, е възможността да те видят и да говорят за теб. Авансът, който получаваме, е възможността да те видим и да говорим за теб. Авансът е предстоящoто в изкуството. За твореца изкуството винаги предстои.

Къде? София

Кога? 9. И 10. ноември 2013 г.

09.11.2013 г. - Работни ателиета в кино "Влайкова" /гр. София, ул. „Цар Иван Асен ІІ” №11/

„Пресечни точки между тяло, пространство и фантазия“ /уъркшоп/

Работното ателие се състои от две части, в които водещите Ива Свещарова и Вили Прагер ще предложат на участниците игрови методи за работа с тяло и развиване на креативност.

Времетраене - 3 часа (предвидени са кратки паузи). Участниците трябва да носят удобно облекло и обувки, подходящи за движение.

Първата част на работното ателие ще води Ива Свещарова. Главният фокус ще бъде насочен към няколко основни принципа за работа с тяло. Ще се използва „играта“ като инструмент за осъзнаване на възможностите на тялото.

Втората част, водена от Вили Прагер, ще се занимава с архитектурата и историята на пространството. Участниците ще бъдат в ролята на „археолози” . Ще се опитаме всички заедно да създадем една фиктивна реалност за историята на кино „Влайкова”. Целта е чрез превод на „съществуващото” да се обособи възможност за създаване на нови артистични форми, като се използва фантазията на участниците.

10.11.2013 - Конкурсна програма - камерна сцена "Славянска беседа 1880" /гр. София, ул. "Г. С. Раковски" №127/

Във фестивала могат да вземат участие театрални формации от ученици на възраст до 19 години. Участниците в конкурсната програма и техните ръководители разработват и представят избрани от тях постановки. Те сами подготвят пиесата, режисурата, музикалното оформление, костюмите, аксесоарите и декорите, с които участват. Предлага им се сцена с необходимото техническо подсигуряване, за да изнесат представлението пред публика и да бъдат оценени от компетентно жури.