Детска актьорска школа в МОНТФИЗ

На 12 октомври стартира нова актьорска школа с групи за деца от 5 до 8 годишна възраст и от 9 до 13 годишна възраст!

Занятията ще се провеждат в Танцов център МОНТФИЗ всяка:

  • събота от 13:30 до 15:30 часа и неделя от 11:00 до 13:00 часа за групата от 5 до 8;
  • събота от 13:30 до 17:30 часа за групата от 9 до 13.

В школите малките театрали ще се учат на актьорско майсторство по специално разработена програма за тяхната възрастова група.

Занятията са игрови, изцяло практически и включват множество упражнения за развиване на въображението и творческото мислене, развиване на умения за бърза концентрация, опознаване и овладяване на собственото тяло, развиване на усета за ритъм, трениране на техниката на говора и правоговора, развиване на комуникативните умения, уменията за работа в екип, преодоляване на дискомфорта пред аудитория, развиване на вкус към естетичното и красивото в театъра и изкуството.

Преподавателският екип е изграден от професионалисти, които имат опит както в практическия аспект на актьорската професия, така и в педагогиката на актьорското изкуство в тази възрастова група.

Основното обучение се състои от две нива, всяко от които съдържа по два модула.
В края на всеки модул се осъществява среща на учениците с публика.

В процеса на обучение се изучават дисциплините: Обща психофизическа подготовка на актьора, актьорско майсторство за деца, техника на говора, художествено слово, сценично движение и ритмика.

Преподавателски екип:

  • Петя Бойчева
  • Диана Милушева
  • Мариана Бонева
  • Георги Грозев