Музика и спорт "За младите хора и тяхното бъдеще" в Симитли

Филхармонията от община Неа Зихни (Гърция) гостува в Симитли за културен обмен по съвместен проект на двете общини - „За младите хора и тяхното бъдеще”. Талантливите музиканти от гръцката община възпроизведоха с инструментал едночасова програма, компилация от песни в различен стил и жанр. Площадът в Симитли се озвучи от саундтрака от филма „Карибски пирати”, Wind of Change на Scorpions, Stand by Me, мамбо песента Sway на Пабло Бертран, Libertango.

Музикалната фиеста продължиха талантливите деца от община Симитли.
Пъстрият празник „За младите хора и тяхното бъдеще” бе поредната приятелска среща на децата и младежите от общините Симитли и Неа Зихни по съвместния проект, който реализират двете общини с финансовата подкрепа на „Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013”.

Културният обмен, заедно с приятелските спортни срещи между деца и младежи от общините Симитли и Неа Зихни се реализират по проект „За младите хора и тяхното бъдеще” – FUTURE. Проектът е финансиран по „Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013”, Приоритетна ос 1 „Качество на живот”, Област на интервенция – 1.3. „Сътрудничество по проблемите на здравето и социалните въпроси”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № В1.13.13 от 16.06.2011г.

През последните месеци се реализираха и поредица от приятелски футболни турнири и спортни състезания между децата от Симитли и Неа Зихни на българска и гръцка територия.100 деца от трансграничния регион, пременени в тениски и шапки с логото на FUTURE – проектът, по който се реализират спортните състезания, най-добрите по волейбол, баскетбол и лека атлетика от училищата в Симитли и Неа Зихни играха и се забавляваха.  За втори път децата на Симитли приеха на собствен терен връстниците си от гръцката община в приятелски турнири. Само преди седмица футболните отбори на „Септември” Симитли и представителни отбори от футболната школа в Неа Зихни играха мач на стадиона в Симитли. Преди това децата от училищата в община Симитли, гимназиите в Симитли и Крупник и основното училище в Долно Осеново сформираха своите отбори по волейбол, баскетбол и лека атлетика, както и футболните отбори мериха сили с връстници от Неа Зихни на гръцка земя.

Този документ е създаден в рамките на проект „За младите хора и тяхното бъдеще” (”For young people and their future”), който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за европейско териториално сътрудничество „Гърция – България 2007 – 2013”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Симитли и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Източник: www.dariknews.bg