Детски фестивал "Вярвам в теб!" 2013

Детският фестивал „Вярвам в теб!” е фестивал за изява на детските таланти, примесен с пъстри забавления, музика, танци и изобилие от игри. Инициатива за социална адаптация. Oрганизира се от "Сдружение Азбукари”.

Детски фестивал ”Вярвам в теб!” ще бъде интерактивно мащабно събитие, в което участници, сценаристи и режисьори ще бъдат самите деца. Той ще се проведе на 1 и 2 юни 2013 г. в Юния парк в гр. София.
Двудневният фестивал ще е сцена за изявите на музиканти, творци, актьори, циркови артисти, аниматори, педагози, спортисти, родители, представители на институциите и посланици на страните-членки на Европейския съюз у нас. Събитията ще се случват паралелно, в синхрон, ще си имат вътрешна логика, ще се дирижират от водещ, с опит в работата с деца. Във фокуса на фестивала обаче ще бъдат игрите и спортните занимания. В центъра на събитията ще са състезанията с разиграване на ситуация „Постави се на мое място!” Всички хлапета ще могат доброволно да играят с деца с увреждане, посредством професионално адаптирани от експерти достъпни и весели игрови ситуации. Целта е с общи усилия на организатори, участници, партньори, с протегнатата ръка на други граждански организации и медийни партньори, да постигнем промяна в обществените нагласи към бита, потребностите и възможностите за общуване и приобщаването на децата в неравностойно положение.