Годишен концерт‑спектакъл „Смехорански алармент”

На 30 май 2013 г. в зала 11 на НДК вокалнагрупа „Смехоранчета” ще представи своя годишен концерт‑спектакъл  „Смехорански алармент”.

Замисълът на спектакъла е да представи реакциите и отношението на най-крехката и чувствителна част от обществото – децата, към обществените и семейните проблеми. По детски наивно те си обясняват околния свят. Чрез весели игри и песни се опитват да покажат на възрастните своето мнение по важни проблеми за гражданското общество, част от което са самите те. Големите си имат парламент, в който обсъждат „възрастни” въпроси, а децата?....

За да алармират и фокусират вниманието към своите проблеми в семейството, училището, игрите, любовта, „Смехоранчета“ създават детски Алармент и се надяват да бъдат чути и разбрани.

В Европейската година на гражданите 2013 гражданите смехоранчета  ще обсъдят Хартата на основните права на Европейския съюз и ще покажат на своите приятели и родители, че децата също се вълнуват от проблемите на социалното включване, ролята на институциите в живота на децата и семействата им, прилагането на принципите за свобода, демокрация, защита на човешките права и свободи. Ако за възрастните приемането на европейските ценности е осъзнат процес, то при децата е спонтанен акт на възприемане, естествена реакция, защото децата се раждат свободни и необременени от социални и битови условности. Те просто се раждат европейски граждани.

Разбира се, че тези проблеми  в спектакъла са представени по смехорански  - с весела наивност и спонтанност, с ритмична музикалност  и танцувална виртуозност, което го прави достъпен за родители и деца от всички възрастови групи. И не само това! Малките изпълнители ще провокират публиката — своите родители и гости, дейно да се включи в сюжета на спектакъла:

Те ще решават задачи по математика; ще разкажат приказка, ще изпеят приспивна песен на разплакано смехоранче; ще разплитат сложни „смехопроблеми”.

Тази интерактивност на спектакъла ще бъде съпътствана от мултимедия, визуализираща поставените въпроси.

Реализацията на Смехоранския алармент се осъществява със съдействието на Европейската комисия в рамките на комуникационните дейности по Европейската година на гражданите 2013. Идеята е след концерта (в редуциран вариант) Аларментът многократно да гостува  в училища  и места, посещавани от големи групи деца с родители, като на финала „Смехоранчета“  ще провеждат с връстниците си от публиката викторини, тематично насочени към годината,  посветена на европейските граждани и на правата им.Така спектакълът ще се развива и обогатява непрекъснато през цялата година. За награда ще подаряват DVD със запис от концерт‑спектакъла в НДК.

И най‑важното – Смехоранският алармент провежда заседанията си при открити врата!

Заповядайте!!!

Източник: www.izkustvata.com