представяне

grey_line

Фондация “Танцово изкуство – Илиев” е организация с международна дейност,  чиято мисия е да предоставя уникални възможности на млади танцьори да се обучават при изявени специалисти в интензивна и мотивираща среда.

Чрез програмите, които реализира, фондацията  цели да:

  • Култивира гъвкави и адаптивни танцьори, способни да отговорят на изискванията на съвременните хореографи и на развиващите се изразни средства;
  • Моделира поведение и отношение към работата, които насърчават младите танцьори да поемат рискове и активно да творят;
  • Създава пример за самоуправление в изкуството, в което основни принципи са инициативност и борбеност, изключително стегнат бюджет, разнообразни източници на доходи, много доброволен труд, всеотдайност в името на висши цели и гордост от постигнатото;
  • Поощрява активни млади граждани, със състезателен дух и умения, които знаят как да работят в разнороден колектив;
  • Насърчава многокултурни и многоетнически творчески сътрудничества.