представяне

grey_line

„Дом с крила“ е неправителствена организация, която има за цел да подпомогне развитието на детето от най-ранна детска възраст, както да подпомогне родителите в процеса на изграждането на семейните взаимоотношения.

Тъй като, за да се развие една личност пълноценна и да разгъне потенциала  и възможностите си, тя се нуждае от стабилна и хармонична семейна  среда, предлагаме четири основни направления /РОРС/

1. Пространство за Родители: Първото направление е в посока работа с родителите в процеса на изграждане на новите семейни взаимоотношения след появата на детето в семейството, както и подготовка за бъдещи родители. Подпомагане на родителите в личностен план и в изграждането на стабилни и психически здравословни модели.

2. Пространство за Обучение на родители, професионалисти и институции за  развитието на децата от 0 до3г. Програмата се опира на най-новите психо-неврологични изследвания в областта на ранно детско развитие от 0 до 3г на мозъка.

3. Пространство за Развитие на деца: прилагане на  програмата за отглеждане на деца от 0 до 3г. предлагащ комбинацията между програмата за ранно детска интелектуална, психическа и артистична стимулация и  активното участие на родителите, модел повтарящ модела на традиционните общества.

4. Пространство за Себе-познание чрез психологически и артистични групи.