представяне

grey_line

Voice Academy се е посветила на откриването на млади музикални таланти, разгръщането на техния потенциал и превръщането им в успешни артист-изпълнители и личности. Основната цел на обучението в школата е съвършено овладяване на певческото изкуство и усвояването на комплексни знания и умения, чрез които възпитаниците на Voice Academy да се подготвят за високите изисквания на съвременния музикален шоубизнес и силната конкуренция в световен мащаб.

Ние вярваме че:

  • Пеенето и музикалността са дар, който трябва да се поощрява и развива.
  • Пеенето изисква сериозна работа, мотивация и отдаденост както от страна на преподавателите, така и от страна на обучаващите се.
  • За изграждането на един конкурентноспособен изпълнител е необходима работа не само върху гласа и музикалния слух, а и върху тялото, духа и самочувствието.
  • Комфортната и естетска обстановка предразполага, вдъхновява и провокира търсенето на по-високи ценности и постижения.

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ:

  • Пеене
  • Солфеж
  • Пиано и китара
  • Актьорско майсторство
  • Танц
  • Ансамбли