представяне

grey_line

В Музикална школа „Амадеус” се предлага, както професионално, така и любителско обучение по пиано, акордеон и солфеж. В процеса на преподаването на учебния материал се използват различни съвременни образователни методики. 
Стиловете при обучението се подбират от преподавателите, които обаче се съобразяват преди всичко с интересите и предпочитанията на самите обучавани, като се започне от джаз, народна, класическа, както и различни стилове комерсиална музика. 

За деца със специални образователни потребности:
В музикалната школа се предлага, също така, и обучение по музика и пиано за деца със специални образователни потребности, както и за такива, които имат лека и средна умствена изостаналост. Освен това няма никакви възрастови ограничения за желаещите да ползват услугите на „Амадеус”. Уроците се провеждат в удобно за обучаваните време.


За мястото на репетициите и телефон за контакти:
Редовните репетиции на Музикална школа „Амадеус” се провеждат в зала № 8 в бившия Общински младежкия дом „Спектър”, намиращ се на адрес: Пловдив, ул. „Авксентий Велешки” № 20, всеки ден, от понеделник до събота, от 10:00 до 18:00 часа. Входът към залата е откъм северната страна на сградата, къде се намира Общински съвет – Пловдив.
Ако искате да получите допълнителна информация за дейността на школата или да се включите в нея, можете да звъните на мобилен телефонен номер  0899349830, на който да търсите Зорница Христова.