представяне

grey_line

Балетно студио "ЕВА" е създадено през 1999 г. от неговия  ръководител Евелина Желева .

През всичките 10 години в школата са се обучавали около 400 деца, някои от които продължават и до днес. Възпитаниците на студиото са танцьори от 3 до 18 години, но ограничения не се поставят за желаещите извън тази възраст.

В зависимост от броя им се сформират групи за начинаещи и напреднали.

Разнообразни са танцовите жанрове които се изучават в балетната школа. От основата на класическите и исторически танци към по развлекателните.

От атрактивните характерни танци към по-съвременните и модерни. Тези разнообрaзни стилове са в репертоара на балетното студио, който включва над 30 танца (Класически, Характерни и Модерни).

Основната цел на обучението е усвояването на класическата техника и движения на палци, артистичността при характерните танци и ритмичността при модерните. Взависимост от възрастта и желанията на танцуващите,в основата на обучението залягат съответно движения от класическия, характерния или модерния екзерсиз.

Не на последно място е заложено приучаването на любов към танца и изкуството.

Постиженията на децата и придобитите умения в студиото се демонстрират в края на всяка учебна година, като се правят открити уроци или концертни продукции за всяка група  и официално се връчват  свидетелства,  според показаните резултати.

Изявите на танцьорите от балетно студио “Ева” са по повод различни празници и тържества през учебната година. Взимат участия и в различни конкурси и фестивали у нас и в чужбина.Студиото има и много покани  в спектакли и телевизионни предавания.