представяне

grey_line

В курсовете на „РОБОТИКА“, децата усвояват ключови знания по програмиране, роботика, математика физика и други технически науки. Също така тренират важни индивидуални умения, по интересен и забавен начин.

Курсовете обхващат различни теми, съобразени с интересите и възрастта на учениците. С роботите успяват да си обяснят, как технически функционира заобикалящия ги свят, а усъвършенстването на умения, като работа в екип и
решаване на проблеми, им дава увереност и ценен опит в бъдеще.

В “РОБОТИКА”, учениците са свободни да експериментират, да търсят отговори, да решават “невъзможни” проблеми, да грешат и да задават въпроси. Насърчаваме всяко дете да не се страхува да греши, да учи и да знае как да се
справя с големи и трудни задачи. Използваме за целта роботи, защото така по-лесно се визуализира всичко, но наученото е приложимо и полезно в бъдеще.