представяне

grey_line

В школата се приемат за обучение деца от 5 годишна възраст.

Децата се обучават по изящно и приложно изкуство
Работи се групово и индивидуално с всяко дете, като се ползват различни техники и материали.

Програмата включва участия в пленери, различни конкурси, изложби и фестивали на общинско и национално ниво..

Ръководител: Снежана Славчева завършила е Националната художествена академия със специалност детско приложно изкуство.

Програма - релакс за изящни и приложни изкуства ИЗКУСТВО И ЗАНАЯТ

Изящни изкуства

 • Изучаване на различните техники на работа с различни материали.
 • Рисуване на открито"ПЛЕНЕРИ", рисунки на асфалт с цветни тебешири и изложба със снимков материал.
 • Моделиране на различни фигури и мотиви като "сладко забавление" с глина
 • Обучение по скулптора и рисунка за кандидатстване в художествените училища
 • Теория на изкуството

Приложни изкуства

 • Запознаване с видовете приложни изкуства,материали и техника на изпълнение
 • Керамика, грънчаство,стъклопис / витраж/
 • Иконопис
 • Рисунки върху коприна и тъкани
 • Керамична миниатюра и бижутерия
 • Буквопис
 • Шрифтове

Всеки месец се се провежда "Художник на месеца" или най-добър творец. Целта е децата   да се мотивират за бъдещо развитие в изкуството, съревновават се.
Организират се изложби, базари и  пленери. Участват в конкурси.