представяне

grey_line
  • Детски танцов ансамбъл "Пламъче"

Детски танцов ансамбъл "Пламъче" е създаден през 2007 година. Основатели на ансамбъла са Ивайло и Ралица Първанови. Днес в Детски танцов ансамбъл "Пламъче", се обучават над 130 деца на възраст от 4 до 16 години.

В своята кратка история ансамбълът има над 50 концерта, участия и много отличия.

Детски танцов ансамбъл "Пламъче" прилага специално разработена програма за обучение, базирана на българските народни танци и съобразена с възрастта на децата. Малките възпитаници изучават български народни песни, танци и обичаи от всички етнографски области на България. На базата на българска народна музика и с помощта на система от танцови упражнения разработена с помощта на украински и руски педагози, децата развиват своята двигателна култура, музикалност, координацията и артистичност.

Хореографи:

  • Ивайло Първанов
  • Ралица Първанова
  • Милена Цанкова

Корепетитори:

  • Иван Мечкаров
  • Детска музикална школа по акордеон и гайда

От новата 2010/2011 учебна година към Детски танцов ансамбъл "Пламъче", гр. София се открива Детска музикална школа по акордеон и гайда!

Занятията са два пъти седмично, в удобно за децата време.

Преподавател по акордеон:

  • Иван Йорданов Мечкаров

Преподавател по гайда:

  • Емил Николов

Приемат се деца навършили 7 години.

За контакти: Ивайло Цветанов Първанов