представяне

grey_line

Школата

"Танцувай с мен" стартира дейността си на територията на град София през 2000-та година като програма за обучение в областта на латиноамериканските танци на деца в предучилищна възраст. В рамките на следващите години се разширява обхвата на дейност, привличайки нови партньори, в лицето на общински детски и учебни заведения, увеличаване на треньорския и организаторски екип, включване на нови сфери на дейност.

Организиране и провеждане на обучение по танци в столичните детски градини, характеризиращо се с няколко предимства за най-малките:

  • Позната, нестресова за детето среда
  • Удобство за родителите
  • Прецизен възрастов подход при формиране на групите
  • Спазване на методическите изисквания при работа с различните възрастови групи с оглед на изключително динамичното развитие на децата в тази възраст.
  • Провеждане на заниманията в съответствие с физическата и психическа дневна активност на децата /сутрин и следобяд/
  • Продължителност на заниманията, съобразена с педагогическите и здравословни изисквания за всяка възрастова група /20мин за възраст 3г., 30 мин. за възраст 4-5г, 40 мин. за възраст 6-7г/

Организиране и провеждане на обучение в нашите танцови школи

Създаването на танцови школи е продиктувано от желанието ни да предоставим на своите малки възпитаници възможност да продължат обучението си след детската градина. Школите ни са локализирани в няколко столични района с тенденцията да се откриват нови зали през всяка учебна година. Те са насочени към деца над 6 годишна възраст и отново са подчинени на принципа за удобство и близост по местоживеене, за отчитане на възрастовите особености на обучаваните деца и принципа, че детето трябва да се забавлява, докато учи и да учи, докато се забавлява.

Програма

  • Модерни танци /модерен балет/
  • Спортни танци /латиноамерикански и стандартни/
  • Мажоретни танци

Треньорски и организаторски екип

"Танцувай с мен" обединява усилията на над 15 квалифицирани преподаватели, специалисти в различни сфери на танцовото изкуство. Млад и амбициозен екип, решен да зарази Вашите деца с емоцията на танца, да ги мотивира с грижа и топло приятелско отношение, да ги спечели за магията на голямата сцена.

Ръководство и организация:
Милена Маймарова
тел.: 0898 521 098
е-mail: milena_maimarova@tancuvai-s-men.com

Петър Маймаров
тел.: 0899 807 817
е-mail: maimarov@tancuvai-s-men.com