представяне

grey_line

Хорът на пловдивските момчета е създаден през м. ноември 1975 г. от известната хорова диригентка Стефка Благоева (1938 – 2000), която за кратко време го утвърждава като изявена артистична хорова школа с международна известност. В нейна памет, от творчески сезон 2002-2003, хорът се именува "Стефка Благоева".
Репертоарът е разнообразен. Съдържа класически и съвременни хорови песни и кантатно-ораториални творби от български и чужди композитори, обработки на народни песни.

Хорът на пловдивските момчета развива изключително богата и активна концертна дейност в България и в чужбина, която включва самостоятелни концерти, концерти със симфонични, духови и джазови оркестри, участия в оперни спектакли: "Тоска", "Кармен", "Кармина Бурана" от Карл Орф.
Реализирани са концертни турнета и участия в престижни хорови фестивали в България, Франция, Италия, Белгия, Холандия, Испания, Португалия, Австрия, Германия, Полша, Чехия, Гърция, Турция, Русия, Украйна и др.
Хорът e носител на многобройни национални и международни отличия. Голямо признание е спечелването на най-високата награда "Summa cum laude" ("Няма по добри от вас") на ХХХ-тия международен хоров конкурс в гр. Неерпелт – Белгия.

Творчески колектив:
Милка Толедова - диригент на хора на пловдивските момчета
Кръстин Настев - диригент на хора на пловдивските момчета и младежи
Юлия Петрова - корепетитор - пианист
Борислава Благоева - музикален педагог и диригент на подготвителен хор
Георги Гаджев - корепетирор
Ивайло Михайлов - вокален педегог