представяне

grey_line

Обучението по класически балет в Балетна школа “Силует” се изразява в няколко насоки:

да научим децата си да се движат красиво, да придобият грациозна изправена стойка, да създадат елегантен маниер на движение и поведение и по-важното - да ги приучим към дисциплина на поведението и на изискванията към себе си.

да положим начало на умението да се самоутвърждават и изявяват своите възможности в пределна степен.

да ги запознаем с правилата на поведение в социална среда, работа в екип и взаимоотношения в екипа.

да удоволетворим естетическата им сетивност чрез красивата музика и хармонични движения, чрез визията на прекрасните балетни костюми.

Методиката на преподаване в Балетна школа “Силует” е методика на Руската класическа балетна школа, която е залегнала в подготовката и възпитанието на професионалните балетни изпълнители в България, Русия и голяма част от Европа, САЩ и Япония. Тази методика обаче е специално адаптирана към възможностите на децата, които се занимават с балет непрофесионално. Създадена е програма на обучение, която преди всичко възпитава децата и им позволява да представят своите умения на сцена, като краен продукт на обучението по сценично изкуство, дори на този етап.

гр. София - зали ж.к.: "Стрелбище", кв. "Павлово", ж.к. "Младост", кв. "Лозенец"