представяне

grey_line

Национална мрежа за децата (НМД) е неправителствена организация – мрежа на водещи НПО, работещи в сферата на децата и семействата.

История

НМД е създадена през 2003 като свободен алианс от неправителствени организации. През 2006 г. придобива статута на неправителствена организация в обществена полза.

От 2007 г. организацията отговаря за реализирането в България на международната програма PROCOPIL за борба с малтретирането на деца, съ-финансирана от Министерството на външните работи на Франция.

От лятото на 2009 г. НМД работи и по проект „Имам право” за по-добра закрила на детските права в България, финансиран от фондация OAK и Уницеф.

Какво правим

За да гарантираме правата и повишаване на благосъстоянието на децата и семействата в България, ние осъществяваме застъпнически и лобистки кампании в партньорство с неправителствения сектор, бизнеса, институциите и отделните граждани и с подкрепата на самите деца.

Благодарение на екипа си от експерти изработваме информирани политики за децата и семействата.

Също така активно работим за консолидиране на неправителствените организации, работещи в сферата на децата и семействата, както и за подобряване на комуникацията и обмяната на опит и добри практики между тях.

Друг основен приоритет в работата ни е изграждането на работеща и отворена гражданска мрежа по въпросите на децата и семействата.