представяне

grey_line

ШКОЛА ЗА АТРАКЦИОННИ ИЗКУСТВА

Единствената в България школа по атракционни изкуства се намира в Националния дворец на децата!

Деца от 8 до 18 години изучават тайните на жонглирането, балансирането, фокуси, илюзии, манипулации и др. Танцуват мажоретни, характерни и фолклорни танци. Школата гарантира много изяви на национални, телевизионни и международни сцени.

ШКОЛА “ИЗКУСТВО И НАРОДНИ ОБИЧАИ”

Децата, които посещават школата имат възможност да се докоснат до богатата съкровищница на народната култура, да се запознаят с празничния народен календар, с обичайно-обредната система и използвания обреден реквизит.

За нас е важно да помогнем за изграждане на високи естетически критерии у децата, да провокираме творческата им активност, да ги научим на практически умения при изработватне на различни образци от приложното изкуство и предмети за бита.

Школата изгражда своята учебна работа на научна основа с художествено-творчески интерпретации на народната традиционна култура – обредно изкуство и персонажи от народните обичаи.

Възпитаници на школата „Изкуство и народни обичаи” са носители на много национални и международни награди.

За деца от 7 до 16 години!

ШКОЛА "МОДА И ДИЗАЙН"

Школата предлага изключително интересен и подходящ начин за развитие на въображението и сръчността на децата. Тук интересът и вниманието им ще бъдат насочени към усвояването на различни изобразителни и приложни техники.

Чрез красотата, която сами създават, децата възпитават у себе си усет към творчество, фантазия и работа в екип, а многобройните конкурси и изложби дават чудесна възможност и поле за изява.

За ученици от 10 до 18 г.

ШКОЛА ЗА DJ

За тийнейджъри – специално изучаване на DJ умения, както и художествено осветление!

ЛИТЕРАТУРНО СТУДИО "АБВ"

Детското литературно студио се посещава от деца, които обичат да съчиняват – да пишат примерно стихове, разкази или приказки, или пък искат да се научат да изразяват своите мисли по-ясно и по-убедително. Посредством разнообразни и интересни литературни задачи те усвояват различни техники за писане. С помощта на кратки коментари и повече чрез практическа работа те научават как се изгражда художествения свят на различните литературни жанрове. Така текстовете им стават по-добре организирани и по-четивни.

ЕСЕ

Участниците овладяват умения за създаване на текстове в жанра есе, за аргументирано отстояване на позиция, за изразяване на възглед, отношение или за формулиране на становище по дадена тема.

ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 7 КЛАС

Подготовка за външно оценяване по български език и литература след 7 клас . Курс на обучение - 40 учебни часа.

Програмата за кандидат-гимназисти е съобразена с изискванията за изпита на МОМН. Тя включва работа върху: езикова култура; пробни тестове по български език и литература; трансформиращ преразказ; литературнотеоретични знания; редактиране на текст.

Приказен свят /6 - 8 годишни/

Литературно творчество /9-18 годишни/

Писане на есе /12-18 годишни/