представяне

grey_line

ТЕАТРАЛНО СТУДИО “ЗВЕЗДНИ МИГОВЕ”

При нас ще узнаете съвременните изисквания за истинския театър – слово, музика, пластика, клоунада.

Ще обогaтите театралната си култура.

Ще опознаете особеностите на актьорския труд.

Ще усъвършенствате устната си реч и комуникативните си умения.

Ще се изявявате в самостоятелни постановки на театралното студио.

Ще усетите тръпката да си на сцената.

Ще се превърнете в част от магията на театъра!

За деца и ученици от 6 до 18 г.

КУКЛЕН ТЕАТЪР “ЗОРНИЦА”

За деца и ученици от 5 до 18 г.

Заниманията в куклено-театрално изкуство са чудесна възможност за многостранно развитие на всяко дете. "Магията" на театъра развива детската фантазия и въображение.

Опознаването и овладяването на различни театрални кукли изисква сръчност, пластичност, ритмичност, съобразителност и умение да работиш в екип. Развива се речта у децата-актьори, чрез упражнения за добра артикулация и дикция.

Децата придобиват обща театрална култура и имат многобройни възможности за изява на сцена.