представяне

grey_line

ШКОЛА ПО КЛАРИНЕТ И САКСОФОН

При изучаването на кларинета и саксофона за начинаещи се цели да се дадат първоначални познания за обозначението на клапите, изучаване на нотните стойности, технично и тоново овладяване на инструментите.

С тоновото богатство на кларинета и саксофона и техничните им възможности могат да се изпълняват различни по характер, жанрове и стилове музика. Това са инструменти които се ползват във всякакъв вид оркестри – с тях се изпълнява класическа музика, джаз, фолклор.

СТУДИО “АВТОРСКА ПЕСЕН”

Искате не просто да засвирите на китара или да напишете стихотворение, а да да ги обедините в цялостта на своя авторска песен?

Да я споделите с близките по най-непосредствения начин?

Да имате нови празници и незабравими приятели?

Ние ще ви помогнем:

Да добиете самочувствие. Да се запознаете с популярни сонграйтъри /бардове от разни страни и епохи/.  Да проумявате преводите и непреводимото на популярни песни. Да се срещате и да участвате в продукции с други български автори.

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКА ФИЛХАРМОНИЯ „ПИОНЕР“

След петгодишно прекъсване, Филхармония „Пионер“ беше възстановена с нов състав от деца и юноши, на възраст между 9 и 18 г. Приемът в оркестъра става след прослушване за всички оркестрови специалности.

От началото на учебната 2008/2009 г. се възстанови и оркестровата школа към Филхармонията – Школа за класически инструменти, в която се приемат и деца от 5 до 12 г., за начално обучение.

ШКОЛА ЗА КЛАСИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ

От началото на учебната 2008/2009 г. се възстанови оркестровата школа към Филхармония "Пионер" – Школа за класически инструменти, в която се приемат деца от 5 до 12 г., за начално обучение.

В нея с оркестрантите и стажантите се занимават професори и преподаватели от Националната Музикална Академия и оркестранти от водещите оркестри в София.

ШКОЛА ЗА НАРОДНИ ИНСТРУМЕНТИ

В школа се изучават народни инструменти (кавал, гайда, гъдулка, тамбура, тъпан).

Репертоарът е съобразен с богатството на българския музикален и танцов фолклор от различните региони.

КЛАС ПО ПИАНО

Основната цел на работата в школата е да отвори пред начинаещите пианисти вратата към необятния и вълшебен свят на музикалното изкуство, към богатството от багри, картини и чувства, които то създава. Наред с първоначалните технически умения в овладяването на инструмента, децата получават основни знания от областта на музикалната теория, запознават се с образци от различни жанрове, стилове и епохи. Освен това малките артисти се учат да музицират ансамблово, участват в различни продукции и концерти, като по този начин развиват и укрепват у себе си естетически вкус към изкуството като цяло.

От 5 до 18 годишни!

ШКОЛА ПО КИТАРА

ШКОЛА ПО ЦИГУЛКА