представяне

grey_line

Да създадем среда, в която детето ще се чувства добре, ще получи обич, обучение, съобразено с държавните образователни изисквания, индивидуален подход и стимулиране развитието на потенциалните му възможности.  А за родителите - сигурност и спокойствие в напрегнатото  ежедневие, както и увереност, че детето им се обгрижва от професионалисти, с много внимание и любов.

Уважаеми родители, с нескрита гордост Ви информираме, че отвори врати нашият „Център за консултиране, подкрепа и обучение на деца със специални образователни потребности”, създаден с лиценз от ДАЗД и активно подкрепян от Ресурсен център – София област. В центъра се приемат за консултация и обучение деца със специфични потребности като хиперкинетичен синдром с дефицит на вниманието, дислексия, дисграфия, дискалкулия, билингвизъм, специфични нарушения в развитието на езика и говора, ринолалия, говорна апраксия, зрителни, слухови, сензорни смущения, нарушения в аустичния спектър, генетични и неврологични синдроми. Центърът работи по собствена изградена програма „Училище за родители”, включваща консултиране, обучение и активно включване на родителите в терапиите и процеса на интегриране на децата със СОП. В центъра са заимствани, разработени и внедрени най-добрите съвременни програми и терапии за специфично обучение от световния опит: терапия, базирана на техниката на психомоторното възприятие, приказкотерапия, куклотерапия, пясъчна терапия и други, провеждани от специалисти логопеди, психолози и специални педагози.