представяне

grey_line

Карин Дом е открит през 1994 година от г-н Иван Станчов, бивш български посланик в Обединеното Кралство и Република Ирландия и бивш министър на външните работи.

Семейството на Станчов предоставя фамилната къща (построена през 1908, одържавена от държавата през 1944 и възвърната през 1993 година) на фондацията, кръстена на Карин - братовчедка на Станчов, която била родена с церебрална парализа.

Карин Дом означава Къщата на Карин.

Срещи с родители и деца, за да бъдат оценени необходимите услуги и назначени специалисти, началото на въвеждане на добри практики от други страни, набирането на средства за подновяване на сградата, за оборудване и текущи разходи започва през 1994 година.

Центърът за деца е открит официално от президента на Република България през 1996 година.

С помощта на професионалисти - доброволци от Англия са въведени принципи на работа, нови за времето си в страната: ранна интервенция, екипна работа, индивидуални програми за децата, съобразяване с избора на децата, партньорство с родителите, правата на децата, социална интеграция. Терминът "деца със специални нужди" е въведен, за да замени определенията "инвалиди" и "необучаеми деца".

Както тогава, така и сега, целта е да се предложат професионални услуги извън социален дом и да се подпомогне социалната интеграция за по-качествен начин на живот.

Карин Дом предоставя помощ на деца от 3 месеца до 18 години и на техните семейства. Работим с деца с физически увреждания, умствени отклонения, сензорни проблеми, поведенчески проблеми, хиперактивност, аутизъм, множествени увреждания, обучителни трудности.

Дейности и грижи:

 •  Мултидисциплинарна екипна оценка на всяко дете
 • Индивидуална програма за работа с всяко дете
 • Физиотерапия - Методът Bobath за терапията на деца с церебрална парализа
 • Речева терапия
 • Терапии с психолози и специални педагози
 • Група Монтесори
 • Групи за деца с аутизъм и хиперактивност
 • Плувна терапия
 • Терапия с игри / игрови терапии
 • Музикална терапия и терапия с изкуство
 • Програма за развитие на всекидневните умения
 • Група за социална интеграция
 • Подготовка за интегрирано образование
 • Домашни програми
 • Домашни посещения
 • Консултации за семействата
 • Група за подкрепа на родителите

Образованието е право на всяко дете и в този смисъл интегрираното обучение се стреми да осигури достъп на всички деца до съответното подходящо достъпно и ефективно образование в тяхната общност. То е подход, който поставя детето в центъра на образователния процес и признава, че децата са отделни личности с различни потребности от обучение.