представяне

grey_line

„В действителния живот може да се влезе през главния вход, но може да се промъкнеш в него — и колко по-забавно е това! — през едно прозорче. С измислянето на истории и с фантастическите способи за тяхното фабрикуване чрез фантазията мисля, че помагаме на децата да проникнат в истинския живот през прозореца вместо през вратата. Щом им е по-интересно, значи — по-полезно им е.“
Джани Родари

Нашата основна цел в Азбука на Въображението ще е под формата на играта ние да се забавляваме, опознаваме, да се учим да работим самостоятелно, по двойки, колективно. Да сме изследователи и откриватели. Да рисуваме и да създаваме. Измислицата и игрите помагат на малкия човек да разбере по-добре творческите сили,затаени у него, да ги превърне в мисъл и воля.

Книгата „Граматика на Фантазията“ на известният автор на детски приказки Джани Родари, е основен извор на вдъхновение и генератор на идеи. Чрез различни игри с най-обикновени думи от ежедневието и съпоставянето им с други произволни думи, ние ще си измисляме собствени въображаеми истории, които ще илюстрираме с различни видове техники на рисунката, апликацията, колажа, а малко по-натам в работата ни ще си измислим собствени сценки и декорите за тях. От самото начало с опознаването на цветовете и формите,емоцията, с която ни насищат те, а след това със самото разгръщане на детското въображение, стъпка по стъпка ще си изградим един собствен стил на творчество, в който авторът е самото дете с неговата уникалност.

Азбука на Въображението е насочена най-вече за деца от 4 до 13 годишна възраст.