представяне

grey_line

ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ "РАДОСТ"

Едно цветно, слънчево и изпълнено с положителна енергия място! Това е Център “Радост”. Всеки, прекрачил вратата, запомня стената с очертани ръчички на децата и екипа, кътовете за занимания, шарените табла с апликации и рисунки на децата, снимките на семействата и др.

Въпреки натоварения ежедневен график в Центъра, екипът е винаги усмихнат и готов да помогне, да изслуша и даде съвет.

Център “Радост” предлага безплатни социални услуги на деца с различни затруднения или увреждания – едни са с умствено изоставане, други са хиперактивни или с дефицит на внимание, трети са с различни аутистични прояви, а има и деца с физически затруднения и множество увреждания. Подходите за тяхната терапия са различни, методиките също. Екипът ни е от специалисти с отлична квалификация и доказан опит, което гарантира успешното развитие на децата.