представяне

grey_line

Фондация "Деца с проблеми в развитието" е създадена през 2006 год., за да оказва подкрепа на семействата на деца с проблеми. Ние, основателите на фондацията, сме 6 семейства, родители на деца с проблеми в развитието, които познаваме трудностите и имаме желание и възможност да помогнем.

Основните цели, които си поставяме, са:

  • информационно осигуряване на родителите на специални деца по отношение на тяхното лечение и рехабилитация;
  • оказване на морална подкрепа на семействата;
  • подпомагане на интегрирането на тези деца с цел нормалното им развитие и качество на живот, включително след навършване на 18 години;
  • организиране на различни прояви с цел повишаване на обществената подкрепа за деца с проблеми в развитието;
  • организиране на обществени диспути и изготвяне на предложения за промяна в законодателството, свързани с децата с проблеми в развитието;
  • осигуряване на материална подкрепа за рехабилитацията на деца от семейства с финансови затруднения
  • обмяна на информация с центрове и клиники за лечение и рехабилитация на деца с проблеми в развитието в различни държави и привличане на чуждестранни специалисти за консултации в България.

Всички деца имат право да бъдат уважавани не заради това кои са, а просто защото ги има. Всяко дете е уникално, притежава нещо специално, което може да даде на семейството си, на приятелите, на обществото.

Медицински център „Деца с проблеми в развитието“

Адрес:
1700 София, България
Студентски град, бл. 11,
ниско тяло

Тел.: (02) 961-96-50
(02) 961-96-51

Лице за контакт:

Калина Чикова, Светла Борисова – административни секретари
Д-р Даниела Миланова – управител