представяне

grey_line

Създадена е през 2007г. към школата по класически танци при Център по изкуствата. Единствена по рода си в югозападна България.

Класическият балет осигурява на децата основата за всички други танцови форми.
Положителната атмосфера в часовете гради самочувствие, уважение и любов към изкуството. Часовете целят увеличаване на техническите умения, физическо и умствено развитие, съобразени с възрастовите особености на децата.
Във формацията участват най-талантливите деца от школата. Във фестивалите и конкурсите за класически и характерни танци печели призови места и награди. Формацията участва във всички празници на града.
Художествен ръководител и хореограф – Надежда Георгиева.