представяне

grey_line

В Градска художествена галерия - Пловдив работи детска школа по изобразително изкуство "Сев колорит". Ръководител е Севлия Тодорова, художник и уредник на къща-музей "Златю Бояджиев". Учебните заниятия включват представяне на различни техники на изобразителното изкуство и рисуване. Школата провежда един път седмично безплатни уроци с ученици от пансион "Мария Луиза".

Работно време:
вторник: 15.00 - 17.00 ч.
събота: 10.30 - 17.30 ч. (три различни групи)