представяне

grey_line

Културен център "След тунела" отваря своите врати с цел изграждане на артистично пространство, в което всеки би могъл да развива и представя различни свои таланти.

Центърът предлага на всички млади хора място, където да култивират и развиват артистичните си умения, както и да споделят своето изкуство чрез изява на сцена.

Артистичните школи обучават деца от 4 до 19 годишна възраст в три основни направления – музика, танц, актьорско майсторство – основни изразни средства в съвременното сценично изкуство.

Нашата сцена, дава възможност на младите таланти да представят и споделят своето изкуство, както и предлага на своите зрители професионални куклени и драматични спектакли.

Нашата АКАДЕМИЯ ЗА СЦЕНИЧНИ ИЗКУСТВА обучаваща деца от 4 до 18г. възраст,  има за цел от ранна възраст да приобщи  децата към културата и да спомогне за изграждането на стил на поведение у тях.  Целта на нашият висококвалифициран екип, в лицето на Христо Чешмеджиев, Даниела Станкова и редица други доказали професонализма си преподаватели,  е чрез педагогическото въздействие да спомогне за естетическото и нравствено формиране на детската личност посредством комбинирани занятия по театър, музика и танц в продължение на 3 часа всяка събота.

За по напредналите наши възпитаници и за децата които са профилирали техните интереси, Културен цетър „След Тунела“  има честта и привилегията да посрещне възпитаниците на ТЕАТРАЛНАТА ШКОЛА НА ХРИСТО ЧЕШМЕДЖИЕВ  и певците на УЧИЛИЩЕ ЗА ПЕВЦИ DStars®.