представяне

grey_line

Школата осигурява:

 • квалифицрани преподаватели
 • учебна програма съобразена с възраста на децата
 • костюми
 • участия в множество концерти, мюзикъли, балетни спектакли и др.
 • в края на учебната годината всяко дете получава свидетелство за завършена танцова степен на обучение
 • всяко дете участва в мимимум два концерта през учебната година.

Балет „Терпсихора” разполага с представителна група, състояща се от момичета и момчета с изявена танцова дарба. Те се избират в края на учебната година от главния художествен ръководител. Тази група представя школата в концерти организирани от Столична община, в TV предавания, на танцови коконкурси и фестивали в страната и чужбина.

Всяка година в школата се обучават над 200 момичета и момчета от 3 до 18 годишна възраст. Всички деца изучават : Класически балет, характерни танци и модерен балет.

От 2008г. се въвежда обучение по БРЕЙК и ХИП- ХОП, като в тази група се приемат момичета и момчета от 7 до 18 годишна възраст.

По време на обучението се изучават основни движения от съответната танцова област, като едновременно с това се създават правилни двигателни навици, което обуславя правилното оформяне и развитие на цялостната мускулна система.

Балет „Терпсихора” разполага със:

ШКОЛИ ЗА ДЕЦА ОТ 3 ДО 6 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ
 • ОДЗ № 91 "Слънчев кът" - жк. "Левски Г"
 • Детски център "Камелини Монтесори" 
 • Детски център "Чудната приказка", жк. "Гео Милев", ул. "Голаш" № 14
ШКОЛИ ЗА ДЕЦА ОТ 3 - 18 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ
 • 31 СУЧЕМ „Иван Вазов” ул. „Гео Милев” № 2
 • 25 ОУ  „Д-р Петър Берон”, жк. „Лагера” ул. "Балканджи Йово" 22 
 • 97СОУ „Братя Миладинови”,  жк. „Люлин 5”
 • НЧ  „Св. Иван Рилски”, с. Мрамор