представяне

grey_line

Танцова школа „Ива“ с преподаване на класически, характерен и модерен танц има...

 ...ДЪЛГОГОДИШНА ИСТОРИЯ, АРТИСТИЧНО НАСТОЯЩЕ и АТРАКТИВНО БЪДЕЩЕ!

Всички деца, които искат да се посветят на балета и да го превърнат в своя професия, могат да получат добра подготовка  за кандидатстване в Националното хореографско училище - София или други градове.

Подготовката може да бъде персонална или в група - след 5-годишна възраст. Приемът в хореографските училища е след четвърти клас.