новини и събития

03
Ноември
Фондация Credo Bonum организира Фестивал за изкуства на открито

Фондация Credo Bonum в партньорство със Столична община организира фестивал за изкуства на открито в Западен парк. Инициативата е част от проект: „Фестивали за изкуство в публичното пространство: SOFIA CONTEMPORARY и Фестивал на открито в Западен парк”, по договор BG161PO001/1.1-10/2010 със Столична община, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

Във връзка с организирането на пилотното издание на фестивала, което ще се проведе в периода от 3 до 11 ноември 2012 г. в района на Западен парк, фондация Credo Bonum обявява отворена покана за проекти и презентации, свързани с изкуството в публична среда.

Проектът цели да развие платформа за организиране на съвременен градски фестивал в периферните зони, с богата програма от събития, които променят облика на градската среда и опосредстват комуникацията с публиката.

Идеята на фестивала е да срещне отблизо публиката с различните форми на съвременното изкуство и да покаже богатия ресурс, който то може да предложи, в процеса на промяна на утвърдени нагласи и отношения. Програмната схема залага на синтез между изкуствата, достъпен език и интеракция, която да промени позицията на публиката от пасивни наблюдатели към активни участници.

Фокусът в програмата на това издание попада върху образователните акции и дискусии по проблемите на публичното изкуство с конкретни примери от българската и световната практика.

Основни локации на фестивала тази година са парковата част на Западен парк, метростанциите «Западен парк» и «Вардар». Към тях могат да бъдат приобщени и различни алтернативни локации от околните квартали, междублокови пространства, калкани и т.н.

Част от образователната програма ще бъде представена в галерия Credo Bonum.

Какви проекти могат да кандидатстват?

Поканата е ориентирана към всички форми на изкуство в публично пространство.

Програмната схема на пилотното издание на фестивала е разделена на два модула:

*Проекти

В модула «Проекти» се приемат предложения за реализация на конкретни събития в рамките на фестивала.

Изложби – вкл. необичайни решения, адаптирани към представяне в публично пространство, кураторски проекти, самостоятелни изяви, синтез между архитектура и визуални изкуства, пълния спектър на медии и видове в съвременното изкуство, съвременна паркова скулптура

Инсталации – вкл. ленд арт, кинетик арт, аудиовизуални, светлинни и звукови инсталации, архитектура.

Концерти – вкл. селекции от фестивали,  изпълнения на живо, диджеи

Пърформанси – вкл. акции, танц, игра, кураторски селекции, самостоятелни и групови проекти.

Театрални представления – вкл. детски, куклени, гостуващи театри.

*Образование

В модула «Образование» се приемат предложения за презентации и дискусии по проблемите на изкуството в публична среда, на взаимодействието между изкуство и публика

Презентации – вкл. срещи с гостуващи артисти и куратори, тематични лекции, серии или еднократни събития.

Прожекции – вкл. видео документация от реализирани проекти, фестивали и лекции, документални филми, видеа на български и международни артисти.

Уъркшопи – вкл. тематични работилници, детски занимални, кръжоци, еднодневни акции от всички сфери на съвременната култура.

* Примерите са изброени за ориентация на кандидата в критериите за подбор на програмата, но не са задължителни и не изчерпват всички възможности в съответния модул.

Приоритети

В модул «Проекти»:

Предложените проекти трябва да отговарят на повече от едно от следните условия:

 • да са предназначени за публично пространство (паркова среда, метростанциите и различни пространства в околните квартали на Западен парк (Люлин, Западен парк, Захарна фабрика, Факултета, Красна поляна, Гевгелийски)
 • да са комуникативни и насочени към неподготвена публика и случайни зрители
 • да са обвързани със социално ангажирани каузи и послания
 • да стимулират промяна в отношението към средата, в която се случват
 • да предлагат участие на публиката
 • да съдействат за комуникацията между основната локация на фестивала и жилищните квартали в района на Западен парк

Могат да бъдат предложени както нови идеи за проекти, така и вече реализирани идеи, но адаптирани за конкретната публика и среда. Предложените проекти трябва да бъдат оригинални и времево изпълними.

В модул «Образование»:

Предложенията трябва да отговарят на повече от едно от следните условия:

 • да са тематично съобразени с програмния фокус върху изкуството в публична среда
 • да съдействат за развитието на публика и автори за такъв тип проекти в страната ни
 • да са предназначени за конкретните локации на фестивала
 • да са обвързани със социално ангажирани каузи и послания
 • да предлагат участие на публиката
 • да съдействат за комуникацията между локациите на фестивала

Общата тематична рамка на фестивала е «Изкуство на открито, изкуство в публична среда». Всеки от участниците може да избира свободно темата и конкретните проблеми, които ще засегне с проекта си в тази рамка.

Бюджетът на предложения проект трябва да е максимално реалистичен и да включва точно описание на всички необходими за изпълнението му разходи, в това число производствени разходи, материали и услуги, пътни, нощувки, хонорари.

Препоръка: Предварителното познаване на терена и съобразяването със сезона, в който ще се проведе фестивалът тази година, допринася за адекватното структуриране на концепциите и бюджета, съответно ще носи предимство при разглеждането на предложенията.

Няма да бъдат подкрепяни:

 • проекти с неуредени права съгласно Закона за авторските и сродни права;
 • проекти, които нарушават човешките права или подбуждат към конфликти и противопоставяне на етническа и религиозна основа; дискриминират отделни групи и суб-култури по полов признак или на основа сексуална ориентация, или ги представят в неблагоприятна светлина;
 • проекти за акции и дейности на политически партии.

Кой може да кандидатства?

В отворената покана могат да кандидатстват физически и юридически лица – артисти, куратори, организации, трупи, творчески колективи, галерии и музеи, неправителствени организации от България и чужбина.

Селекция на проектите

Селекцията на предложенията за участие в програмата ще бъде извършена от кураторите на проекта – Галина Димитрова-Димова и Светлана Куюмджиева, организационния екип от фондация Credo Bonum – Димитър Богданов, Симеон Василев, Николет Йенсен и обществен съвет в състав: Георги Лозанов, Олга Ковган и Снежана Кръстева.

Как се кандидатства?

Необходимите документи за кандидатстване са:

 • попълнен формуляр, който може да бъде свален от уеб страницата на фондация Credo Bonum:  http://credobonum.bg/foundation/
 • Идеен проект – до 1 стандартна страница
 • Кратки биографии на авторите, кураторът (до 300 думи)
 • Визуални материали – снимки, видео, схеми (не повече от 10 MB)
 • Бюджет

Документите и материалите се изпращат по електронна поща на адрес: office@credobonum.bg

Срок за изпращане на проектите: 4 юни 2012

Резултатите ще бъдат обявени до един месец след крайния срок за кандидатстване.

За повече информация:

Фондация Credo Bonum, office@credobonum.bg
тел: 02/815 96 19
http://credobonum.bg 

Източник на информацията: http://www.artualno.info

 
Програмата „Нестле за по-здрави деца“ подари незабравим летен ден

По случай края на учебната година програмата „Нестле за по-здрави деца“ подари на 30 ...още

 
Великденска украса през Пролетната ваканция

Отново Ви каним на нашите пред Великденски работилници, за да си изработите Великденска украса. ...още

 
ВДЪХНОВЯВАЩАТА ИСТОРИЯ ЗА МЕЧТИТЕ, ОБРАЗОВАНИЕТО И FUSION SCHOOL

Преди повече от 6 години Иво, Зара, Силвия, Христина, Йордан, Ивана и Стефания се срещат без ни ...още

 
Приказна градина

С настъпването на пролетта в Детска архитектурна работилница ще си направим приказни градини, ...още

 
Музикална картина

Ателие за деца от 6 до 12 години „Музикална картина” е общ проект между отдел ...още

© 2023 Kids Dreams Ltd. Всички права запазени.

design DO      development TaraSoft