новини и събития

31
Октомври
Морето морето морето конкурс за литература и за компютърна рисунка

Регионален инспекторат по образованието – Варна, Община Варна, Общински детски комплекс – Варна, Сдружение „Литературно общество”- Варна обявяват седми национален конкурс „Морето, морето, морето…“ за литература – поезия и проза и за компютърна рисунка, Варна 2012 г.

В него могат да участват ученици от цялата страна от І-ви до ХІІ-ти клас от училищата и извънучилищните звена, както и българи в ученическа възраст, живеещи в чужбина. Конкурсът е индивидуален.

РЕГЛАМЕНТ ЗА РАЗДЕЛ ЛИТЕРАТУРА:

ЦЕЛИ: Да се провокират творческите търсения на децата и младите хора и да се насочи вниманието им към красотата и духовната сила на българското море.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТВОРБИТЕ:

Всеки участник има право да участва с най-много пет творби, написани на компютър: 5 стихотворения на морска тематика или от 1 до 5 разказа /не повече от 3 страници А4, шрифт Times New Roman, 12 пункта/ на български език. Конкурсът е явен. Всяка  отделна  творба се придружава с данни за участника: трите имена, адрес, телефон за връзка и имейл, възраст, клас, училище/извънучилищно звено.

РЕГЛАМЕНТ ЗА РАЗДЕЛ КОМПЮТЪРНА РИСУНКА:

ЦЕЛИ: Развитие на таланта, компютърните умения и въображението на малките художници.

  1. 1. Изисквания към рисунките
  • Да са изработени на графична програма по избор
  • Формат на рисунката – А4 /210х297 или 297 х210 мм/, до 2 броя на участник.
  • Да бъдат   изпратени по електронната поща като прикачен файл.
  • Да не се вмъкват готови обекти от други програми или картинки.
  • Данни за участниците да бъдат посочени  в имейла с  прикачените рисунки: трите имена, клас, селище, училище/извънучилищно звено/ и телефон за контакт.

Рисунки, които не отговарят на условията по статута не се допускат до журиране.

КЛАСИРАНЕ: Извършва се в три възрастови групи: От І-ви до ІV -ти клас, от V-ти до VІІ-ми клас, от VІІI-ми до ХІІ-ти клас.

Ще бъдат присъдени: Специална награда на Кмета на Варна и  първа, втора, трета награда и по две поощрения за всяка възрастова група и раздел.

Не се присъждат грамоти за участие.

ОБЩИ УСЛОВИЯ:

Творбите за участие в конкурса се приемат до 31 октомври 2012 г.  като прикачен файл на електронния адрес:
За литературни творби: odk.literature@gmail.com
За компютърни рисунки: odk.picture@gmail.com
Тел. за връзка: 052/612107;
Всеки автор може да участва и в двата раздела.
Конкурсните творби не подлежат на връщане и организаторите си запазват правото да ги публикуват и репродуцират с цел популяризирането и презентирането на конкурса.
Няма да бъдат журирани творби, които преди обявяването на резултатите от конкурса са публикувани и общодостъпни в интернет или на хартиен носител.
Протоколите от заседанието на журито,  както и мястото и  началния час на награждаването ще бъдат публикувани в сайта на ОДК www.odk-varna.com до 15.11.2012 г.
 
Връчването на наградите ще се проведе  на  24 ноември 2012 г.
 
 
* Забележка: При невъзможност за присъствие на награждаването, участниците трябва да осигурят свой представител.  При поискване наградите ще бъдат изпращани за сметка на получателя. 
 
Роботика и програмиране за деца през февруари!

Началото е на 09.02 ,а курсовете ще продължават до месец Май. Деца на възраст между 5 и 15 ...още

 
ЗИМНИ ПРИКАЗКИ НА „LIDL НЕДЕЛЯ В МУЗЕЙКО“

11 януари 2019 г., София. Януарското издание на инициативата „Lidl неделя в Музейко“ ...още

 
Сурва 2019 гостува в Мега Мол

СУРВА 2019 гостува в Мега Мол Заповядайте и усетете част от магията на международния фестивал на ...още

 
Работилничка Да си направим Къщичка за птици

За птичките, които не могат да прелитат на юг, е трудно да си намират зрънца, червейчета и друга ...още

 
Работилничка Да си направим табелка за врата „Не ме безпокойте”

За съжаление ваканциите приключиха, започнаха отново уроците, домашните и проектите. За да учим на ...още

© 2019 Kids Dreams Ltd. Всички права запазени.

design DO      development TaraSoft