новини и събития

31
Октомври
Морето морето морето конкурс за литература и за компютърна рисунка

Регионален инспекторат по образованието – Варна, Община Варна, Общински детски комплекс – Варна, Сдружение „Литературно общество”- Варна обявяват седми национален конкурс „Морето, морето, морето…“ за литература – поезия и проза и за компютърна рисунка, Варна 2012 г.

В него могат да участват ученици от цялата страна от І-ви до ХІІ-ти клас от училищата и извънучилищните звена, както и българи в ученическа възраст, живеещи в чужбина. Конкурсът е индивидуален.

РЕГЛАМЕНТ ЗА РАЗДЕЛ ЛИТЕРАТУРА:

ЦЕЛИ: Да се провокират творческите търсения на децата и младите хора и да се насочи вниманието им към красотата и духовната сила на българското море.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТВОРБИТЕ:

Всеки участник има право да участва с най-много пет творби, написани на компютър: 5 стихотворения на морска тематика или от 1 до 5 разказа /не повече от 3 страници А4, шрифт Times New Roman, 12 пункта/ на български език. Конкурсът е явен. Всяка  отделна  творба се придружава с данни за участника: трите имена, адрес, телефон за връзка и имейл, възраст, клас, училище/извънучилищно звено.

РЕГЛАМЕНТ ЗА РАЗДЕЛ КОМПЮТЪРНА РИСУНКА:

ЦЕЛИ: Развитие на таланта, компютърните умения и въображението на малките художници.

  1. 1. Изисквания към рисунките
  • Да са изработени на графична програма по избор
  • Формат на рисунката – А4 /210х297 или 297 х210 мм/, до 2 броя на участник.
  • Да бъдат   изпратени по електронната поща като прикачен файл.
  • Да не се вмъкват готови обекти от други програми или картинки.
  • Данни за участниците да бъдат посочени  в имейла с  прикачените рисунки: трите имена, клас, селище, училище/извънучилищно звено/ и телефон за контакт.

Рисунки, които не отговарят на условията по статута не се допускат до журиране.

КЛАСИРАНЕ: Извършва се в три възрастови групи: От І-ви до ІV -ти клас, от V-ти до VІІ-ми клас, от VІІI-ми до ХІІ-ти клас.

Ще бъдат присъдени: Специална награда на Кмета на Варна и  първа, втора, трета награда и по две поощрения за всяка възрастова група и раздел.

Не се присъждат грамоти за участие.

ОБЩИ УСЛОВИЯ:

Творбите за участие в конкурса се приемат до 31 октомври 2012 г.  като прикачен файл на електронния адрес:
За литературни творби: odk.literature@gmail.com
За компютърни рисунки: odk.picture@gmail.com
Тел. за връзка: 052/612107;
Всеки автор може да участва и в двата раздела.
Конкурсните творби не подлежат на връщане и организаторите си запазват правото да ги публикуват и репродуцират с цел популяризирането и презентирането на конкурса.
Няма да бъдат журирани творби, които преди обявяването на резултатите от конкурса са публикувани и общодостъпни в интернет или на хартиен носител.
Протоколите от заседанието на журито,  както и мястото и  началния час на награждаването ще бъдат публикувани в сайта на ОДК www.odk-varna.com до 15.11.2012 г.
 
Връчването на наградите ще се проведе  на  24 ноември 2012 г.
 
 
* Забележка: При невъзможност за присъствие на награждаването, участниците трябва да осигурят свой представител.  При поискване наградите ще бъдат изпращани за сметка на получателя. 
 
„ВЯРВАЙ, ИСКАЙ, МОЖЕШ“ 2018

IV Международен фестивал – конкурс за вокални изпълнители „Вярвай, искай, ...още

 
Вълшебно одеяло

Полетете с „Вълшебното одеяло“ на Националната галерия, което веднъж месечно ще се ...още

 
Детска кулинарна работилница за Великден

Детската кулинарна работилница Little Chefs обявява своя Easter edition! За да се подготвим за ...още

 
„В дома на художника” - (За деца от 6 до 12 години и техните близки)

Били ли сте на гости на известен художник? Иска ли Ви се да надникнете в личната му библиотека и ...още

 
Арт-работилница „Пролетни цветя” се проведе на 10 март в галерия „Седем”

Арт-работилница „Пролетни цветя”, в която взеха участие деца на възраст от 5 до 7 ...още

© 2018 Kids Dreams Ltd. Всички права запазени.

design DO      development TaraSoft