Център за терапия и социална интеграция към МБАЛ "Здравето"

arts_blue_line
изкуства за деца с увреждания  > неправителствени организации  > София
представяне grey_line

ЦЕНТЪР ЗА ТЕРАПИЯ И СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ КЪМ МБАЛ „ЗДРАВЕТО“

В рамките на детска болница „Здравето” стартира работа Център за терапия и социална интеграция на деца и младежи със специални потребности. Мисията на Центъра е да подпомага деца и младежи със специални потребности, така че те да могат да учат, играят, работят и живеят в общността.

В Центъра работят психолози, монтесори специалист, фамилен терапевт, логопед, специален педагог и кинезитерапевт.

Метод на работа:

  • Психологическа и логопедична оценка на обективното състояние. При необходимост насочване към диагностициране от медицински специалисти. Оценката се извършва на база приложени епикризи, интервюта със семейството и значимите възрастни, директно наблюдение на детето при осъществяване на различни поведения в различни контексти.
  • Изготвяне на индивидуален план за развитие, съобразен с актуалното състояние на детето. Избор на терапевтични средства.
  • Формиране на доверителен контакт между детето и екипа на Центъра под формата на индивидуални занимания.
  • Консултиране на семейството по отношение ролята им в терапевтичния процес.
  • Включване на детето в подходяща за възрастта и съобразена с целите, заложени за развитието му, група.
  • Периодично проследяване на актуалното състояние на детето и оценка на отбелязания напредък в терапевтичния процес.
  • Предоставяне на периодична информация на родителите за развитието на детето под формата на месечни срещи.

От 11.11.2013 год. стартира група за „Ранна социализация“. Заниманията се провеждат ежедневно (от понеделник до петък) от 10,00 до 13,00 часа.
От 18.11.2013 год. стартира група за „Комуникация и включване“. Заниманията се провеждат ежедневно (от понеделник до петък) от 14,00 до 17,00 часа.

Други неправителствени организации в София

 
Работилничка Децата от дъгата

Читалище Джон Атанасов представя на Вашето внимание полудневна детска занималня Работилничка ...още

 
Сдружение "Прегърни ме"

Сдружение "Прегърни ме" работи с деца в неравностойно положение от лятото на 2005 ...още

 
Ателие Център "Николай Шмиргела"

За Фондация "Николай Шмиргела" е от огромно значение работата с деца (8-13 г.) . ...още

 
Сдружение "ДЕТЕ И ПРОСТРАНСТВО"

Сдружение ”ДЕТЕ И ПРОСТРАНСТВО”   е създадено на 25.10.2004 като резултат от ...още

 
Сдружение на родителите на деца със Синдром на Даун

Сдружение на родителите на деца със Синдром на Даун е организация, създадена с цел да ...още

© 2023 Kids Dreams Ltd. Всички права запазени.

design DO      development TaraSoft