Фондация "За нашите деца"

arts_blue_line
представяне grey_line

Фондация „За Нашите Деца” е българска неправителствена организация, която в партньорство с децата, семействата, общностите, местната и изпълнителната власт, защитава правата на детето в България.

Ние работим за създаване и подобряване на съществуващите алтернативи за децата от институции, за развиване на приемната грижа и повишаване на благосъстоянието на децата в първата година от живота им.

Нашата визия е за щастливо детство и бъдеще за всяко дете в България!

Съпричастност

На децата и техните семейства се гарантират разбиране, подкрепа и уважение, въз основа на личната история и конкретния проблем.


Непредубеденост и справедливост

Децата и техните семейства са в центъра на работата ни, без значение на ситуацията, в която са попаднали.

Образованост

Професионалистите, които работят в организацията и пряко с децата и техните семейства, са специалисти в конкретни области, притежават опит, знания и умения, които постоянно усъвършенстват.


Включване

Екипът на организацията включва децата и семействата още при планирането на своята дейност и на формите на подкрепа към тях, а не налага готови модели на работа.


Обич към децата

Разбирането, обичта, състраданието и човешката топлина са в основата на нашата работа с децата и техните семейства.

Уважение към личността и различията

Децата и техните семейства получават професионална подкрепа без значение от социалното положение, етническия произход и религията.

Други изкуства за деца с увреждания в София

 
Национална мрежа за децата

Национална мрежа за децата (НМД) е неправителствена организация – мрежа на водещи НПО, работещи ...още

 
КРДСОП "Едуард Сеген"

Детски център "Кабинет за работа с деца със специални образователни потребности - Едуард Сеген" ...още

© 2022 Kids Dreams Ltd. Всички права запазени.

design DO      development TaraSoft