Фондация "Децата на бъдещето"

arts_blue_line
изкуства за деца с увреждания  > неправителствени организации  > Варна
представяне grey_line

Създадахме фондацията „Децата на Бъдещето” през 2006г. Идеята се появи и узря в продължение на няколко години, през които опитвайки се да реализираме различни проекти в интрес на развитието на децата и помощ на родителите, се сблъскахме с много препятствия. Разбрахме че ще трябва сами да направим организация, за да видим осъществени нашите проекти. И така се появи на бял свят фондация „Децата на Бъдещето”, с подкрепата и опората на хората, които сега са нашите сътрудници и приятели. Всички те са на възраст от 18 до 56 години. Това ни помага да съчетаем ентусиазма и идейността на младите и опита и умерения подход на зрелите хора.

Цели

Подобряване качеството на живот и развитие на децата, младежите и хората в България в процеса на евро интеграция, глобализация и променящият се свят.

Развитие и утвърждаване на българската духовни ценности в здравеопазването , образованието, културата, екологията, спорта, съобразно потребностите на децата и младежите, като функционална част от общностите на гражданското общество.

Подпомагане на осъществяването на промяната в българската образователна система; на нови образователни стандарти и технологии за обучение на децата и малдежите и квалификация на педагогическия колегиум.

Създаване на възможности за по-ангажирано участие на родителските общности при отглеждането и възпитанието на децата и за здравна превенция.

Представляване, отстояване и защита на гражданските и човешки права на децата и малдежите, независимо от тяхната етническапринадлежност и социално положение.

Подпомагане на децата и младежите в неравностойно положение и специфични образователни потребности.

Създаване на фонд за подкрепа на граждански и образователни здравни, социални и културни инициативи; на добри практики и модели, чрез генериране на инивестиции от частни лица в бизнес сектора, национални и местни власти и международни организации.

Създаване на нови здравни и образователни модели в съдействие с държавните и общинските структури.

Публикуване на обучителни материали, статии, анализи по въпросите на образованието, здравната превенция и холистичните терапии съобразно новите образователни, здравни и социални парадигми.

Превенция на асоциални прояви и зависимости сред младите хора, посредством всички разрешени от Конституцията на Република България методи и средства и чрез разработване на програми за пълноценна социализация.

Осъществяване на дейности и разработване на проекти по възстановяване и опазване на околната среда и устойчиво развитие и екологично възпитание у подрастващите. Развитие на екологичния туризъм във всичките му форми.

Разработване и внедряване на конкретни програми за екология на личността (физическа, духовна, психическа и емоционална) в гражданското общество.

Развитие на концепцията за „учене през целия живот”, креативно и кариерно обучение на хора за осъзнаване и непрекъснато повишаване на качеството на живот на отделната личност и изграждане на нови здравни и социални модели.

Други неправителствени организации в Варна

 
Фондация "Карин Дом"

Визия Подобряване качеството на живот и предлагане на еднакви възможности за хората ...още

 
Фондация “Радост за нашите деца”

Фокусирани сме върху децата с увреждания и затруднения, и към техните семейства, но ...още

 
Школа "Дедал"

ШКОЛА ПО ИЗКУСТВАТА ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ ДЕДАЛ Обучението е без ...още

© 2022 Kids Dreams Ltd. Всички права запазени.

design DO      development TaraSoft