Сдружение "София"

arts_blue_line
изкуства за деца с увреждания  > неправителствени организации  > Брезник
представяне grey_line

Ние имаме ясно виждане как да осъществим положителна промяна в живота на децата-сираци с увреждания, които в момента растат в българската система за социални грижи.

Ние ще работим за постигането на по-добри условия на живот чрез осигуряване на високо качество на физически и психически рехабилитационни услуги.

Моделът на рехабилитационното обслужване е изграден с цел да подкрепи организациите и правителството в тяхната работа за подобряване на живота на тези деца.

Ние ще създадем възстановителен център, център за върхови постижения в България, който ще донесе положителна промяна за всички деца с увреждания.

Страданието на тези невинни деца трябва да спре. С доброволческа дейност или дарение можете да ни помогнете, тъй като ние работим, за да върнем усмивката на лицето на всяко дете.

С вашата помощ и подкрепа всички ние можем да направим различен живота на тези деца.

Всяка година в центъра ще се настанят до 80 деца от домове и ще работи с до 960 деца, частни пациенти. Децата ще престояват в центъра за период от шест до дванадесет седмици.

Всяко дете ще преминава първоначален медицински преглед, за да се гарантира, че разполагаме с пълна информация за здравословното му състояние, преди то да бъде настанено в центъра.

Ние ще наемем минимум четиридесет и седем висококвалифицирани служители, в това число лекари, медицински сестри, рехабилитатори и детегледачки. Това ще ни даде възможност за постигане на възможно най-високо ниво на обслужване.

Ние сме решени да направим положителна промяна в българската система за социални услуги чрез предоставяне на обучение и подкрепа за всеки дом за деца. За тази цел редовно ще изпращаме нашите високо квалифицирани служители, които да посещават домовете за социални грижи и да предоставят експертно обучение и подкрепа.

По този начин, ще бъдем в състояние да съберем ценна информация, която ще ни даде възможност да изградим по-добро разбиране за степента на проблемите в системата.

© 2023 Kids Dreams Ltd. Всички права запазени.

design DO      development TaraSoft