Сдружение на родителите на деца със Синдром на Даун

arts_blue_line
изкуства за деца с увреждания  > неправителствени организации  > София
представяне grey_line

Сдружение на родителите на деца със Синдром на Даун е организация, създадена с цел да подпомага родителите на деца със синдрома в отглеждането и възпитанието им и да съдейства за успешната им социална адаптация и интеграция в обществото.

В приоритетите на организацията са: оказване на помощ и подкрепа на родителите още от раждането на детето и запознаването им със съвременните постижения в преодоляването на ограниченията, налагани от синдрома с цел намаляване на случаите на изоставяне в домове за медико-социални грижи; подпомагане при намирането на специалисти – лекари, физиотерапевти, педагози и логопеди; подпомагане при приемане в масовите детски заведения и училища; съдействие и подкрепа за успешната реализация в обществото на младежите и хората със Синдром на Даун – намиране на подходяща работа и участие в обществения живот.

Организацията има за цел да се бори за разрушаване на негативните стереотипи за хората със синдром на Даун и за подобряване на отношението и приемането им от обществото, както и за изграждане на техния позитивен образ чрез информация за техния реален потенциал за развитие, способности, таланти, успехи и постижения, за техните уникални човешки качества.

В по-общ план цел на сдружението е съвместно с други заинтересовани организации да способства за изграждането и развитието на държавна система за ранна помощ и обучение на децата със специални образователни потребности, както и за формирането на толерантно отношение към хората със специални нужди.

Други неправителствени организации в София

 
Център за терапия и социална интеграция към МБАЛ "Здравето"

ЦЕНТЪР ЗА ТЕРАПИЯ И СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ КЪМ МБАЛ ...още

 
Работилничка Децата от дъгата

Читалище Джон Атанасов представя на Вашето внимание полудневна детска занималня Работилничка ...още

 
Сдружение "Прегърни ме"

Сдружение "Прегърни ме" работи с деца в неравностойно положение от лятото на 2005 ...още

 
Ателие Център "Николай Шмиргела"

За Фондация "Николай Шмиргела" е от огромно значение работата с деца (8-13 г.) . ...още

 
Сдружение "ДЕТЕ И ПРОСТРАНСТВО"

Сдружение ”ДЕТЕ И ПРОСТРАНСТВО”   е създадено на 25.10.2004 като резултат от ...още

© 2023 Kids Dreams Ltd. Всички права запазени.

design DO      development TaraSoft