театрално изкуство

Сдружение "Дай, бабо, огънче!"

arts_blue_line свързани магазини >
представяне grey_line

Сдружение "Дай, бабо, огънче!" работи в две направления - образование и култура.

Целите на Сдружението са:

  • Организиране на алтернативни младежки и граждански форми и дейности за ангажиране на свободното време.
  • Подпомагане творческото развитие на децата и младите хора.
  • Съхраняване на културно – историческото наследство  на българите.
  • Повишаване екологичната култура на децата и младите хора  и опазване на околната среда.
  • Създаване на условия за реализиране и разпространяване на творчески идеи и продукти, способстващи за насърчаване на разбирателството и приятелството между децата и младите хора.
  • Насърчаване организирането, финансирането, разработването и осъществяването на проекти за развитие на международен младежки обмени и туризъм с цел взаимно опознаване на младите хора от държавите от Европейския съюз и Централна и Югоизточна Европа.
  • Работа с етническите малцинства в България  с цел подпомагане.
  • Информиране, организиране и провеждане на концерти, фестивали, семинари, конкурси, конференции, кръгли маси, симпозиуми и други обществено приети форми на общуване и контакти, свързани с образованието, изкуството и културата с участието на младите хора.   

През 2008г. изградихме  Образователен център ”Дай, бабо, огънче!”, къмкойто работи занималня  от I до IV клас и клубове по интереси – фолклор,театър, приложно изкуство. Сформирахме фолклорни групи в няколко детските градини в града.

Други школи по театрално изкуство в Перник

 
Арт Академия "Утринна Звезда"

Школи: "Ектрийм шоу" - Хип - Хоп, Брейк, Стрийт Денс, MTV, Характерни, Танцово Шоу и ...още

© 2022 Kids Dreams Ltd. Всички права запазени.

design DO      development TaraSoft