Ресурсен център Русе

arts_blue_line
изкуства за деца с увреждания  > дневни центрове  > Русе
представяне grey_line

Екип от висококвалифицирани професионалисти, с богат опит в работата с деца със специални образователни потребности. В дейността си се ръководим от принципа, че всяко дете има уникални способности и различни потребности. Стремим се да осигурим качествена образователна услуга и ефективно ресурсно подпомагане за успешно включване на децата със специални образователни потребности в общообразователна среда.

РЕСУРСЕН ЦЕНТЪР РУСЕ ОСИГУРЯВА:

  •  Ранно педагогическо въздействие и ресурсно подпомагане, обучение по индивидуална образователна програма в общообразователна среда с подпомагане от ресурсен учител;
  • Логопедична диагностика и корекция при деца с обучителни и артикулационни проблеми, заекване, дислексия, изоставане в говорното развитие и др.;
  • Психодиагностика, консултиране и терапия, корекционна работа с деца и ученици;
  • Програми за ранно въздействие и подпомагане на ученици със слухови проблеми от сурдопедагог при обучението им в масово училище или детска градина;
  • Подпомагане на деца със зрителни проблеми от тифлопедагог и обучение по програми за зрително подпомагане, формиране на полезни умения, тактилно творчество, компютърно и брайлово ограмотяване;
  • Методическа помощ, консултиране и обучение на учители и на родители на деца със специални образователни потребности;

Нека ние помогнем на Вашето дете.

Други дневни центрове в Русе

 
Дневен център Милосърдие

Дневен център за деца с увреждания беше създаден през 1999 година с финансовата подкрепа на ...още

© 2022 Kids Dreams Ltd. Всички права запазени.

design DO      development TaraSoft