Национален алианс Усмихни се с мен

arts_blue_line
изкуства за деца с увреждания  > неправителствени организации  > София
представяне grey_line

ПРИНЦИПИТЕ, КОИТО БИ ТРЯБВАЛО ДА СЛЕДВАТ ВСИЧКИ В НАШЕТО ОБЩЕСТВО СПРЯМО ДЕЦАТА С УВРЕЖДАНИЯ СА:

Приеми детето с увреждане такова, каквото е, и го обичай!

Съсредоточи се не в това, което детето не може, а в това, което може и го развивай!

Грижи се не само за живота му, но и да изпитва радост от този живот!

Да изпитва радост с тези сетива, които има, с тези умствени възможности, които притежава!

Сдружението работи за постигането на следните цели:

Обединение на родителите на деца с увреждания, от цялата страна, с цел децата и семействата им да получат и имат реален шанс за интеграция и приобщаване в обществото.

Равнопоставеност на семействата със здрави и семействата на деца с увреждания, в законодателната и социална политика на България.

Промяна обществените нагласи и отношението към специалните деца.

Популяризиране на проблемите на семействата с деца и младежи с  трайни увреждания сред обществото и стимулиране на държавните институции и органи на управление, за създаването на адекватна нормативна база, гарантираща правата, лечението, терапията, образованието, квалификацията и цялостната житейска реализация  на децата с тежки увреждания.

Създаване на база данни за деца и младежи с увреждания и тежки заболявания и набиране на информация

Отстояване на държавни политики за повишаване и стимулиране благосъстоянието на семейства с деца с тежки увреждания, като основно средство за преодоляване демографския срив и превенцията на институционализацията на деца с увреждания.

Други неправителствени организации в София

 
Център за терапия и социална интеграция към МБАЛ "Здравето"

ЦЕНТЪР ЗА ТЕРАПИЯ И СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ КЪМ МБАЛ ...още

 
Работилничка Децата от дъгата

Читалище Джон Атанасов представя на Вашето внимание полудневна детска занималня Работилничка ...още

 
Сдружение "Прегърни ме"

Сдружение "Прегърни ме" работи с деца в неравностойно положение от лятото на 2005 ...още

 
Ателие Център "Николай Шмиргела"

За Фондация "Николай Шмиргела" е от огромно значение работата с деца (8-13 г.) . ...още

 
Сдружение "ДЕТЕ И ПРОСТРАНСТВО"

Сдружение ”ДЕТЕ И ПРОСТРАНСТВО”   е създадено на 25.10.2004 като резултат от ...още

© 2022 Kids Dreams Ltd. Всички права запазени.

design DO      development TaraSoft