Летен лагер към Училище по българска култура “Цар Симеон I”

arts_blue_line
лагери  > летни  > Дългопол
представяне grey_line

Училище по българска култура “Цар Симеон I” се намира в планински район на 80 км от град Варна, в село Сладка вода. 

През лятото в базата на училището се провеждат пленери по изкуства за деца, еколагери и обучения сред природата.

Пленери: под ръководството на трима художници децата проектират и изработват релефни надписи на глаголица върху камък, декоративни пана и елементи от български шарки, стъклописи.

Еколагери: под ръководството на водачи на групи децата работят по следните теми: животът на птиците, изработване и поставяне на къщички за птици, оборудване и поведение по време на походи, животът на земноводните и влечугите, кръговрат на живота в природата, взаимодействие на човека с околната среда, ориентиране и рисуване на карти на защитена местност “Водениците”.

© 2018 Kids Dreams Ltd. Всички права запазени.

design DO      development TaraSoft