литературно творчество

Къщата на Алиса и нейните приятели

arts_blue_line свързани магазини >
представяне grey_line

ЧПДГ «Къщата на Алиса и нейните приятели» е основана през 1994 година и лицензирана от МОМН / № 14 – 140 от 16. 09. 2003 и № 14 – 06 от 07. 01. 2010/

Нашата визия е: Градина на пълноценното общуване „Заедно можем повече“.

Програмата е авторска, одобрена от МОМН. Отделните културно – образователни направления, включени в държавно – образователните изисквания,са разпределени в следните блокове:

  • НАУКА ЗА ДЕЦА – Включва културно – образователните направления   български език и литература, математика, природен и социален свят.
  • ФИЛОСОФИЯ С ДЕЦА

Философската практика в часовете “Болница за кукли” и “Елфи” включва:
Четене на художествени текстове от едноименните новели, български народни приказки и други литературни произведения, които служат за отправна точка на философска дискусия по определени проблеми;
Формулиране от децата въпроси към текста, свързани и с техния личен опит, които очертават проблемите за обсъждане;
Диалог-дискусия;
Упражнения, дейности и игри, усъвършенствуващи конкретни мисловни умения, необходими за изследване на проблема и обосноваване на възможните му решения.

В тези часове децата ежеседмично отстояват своето мнение, учат се да задават въпроси и да общуват помежду си на ценностно равнище. Същевременно избраните философски текстове насърчават децата към разсъждения и въображение в реалния свят. Дени от “Болницата” обсъжда с връстниците си казването на истината, правилата и тяхното спазване или нарушаване, егоизма, приятелството и т.н.; Елфи участва в правенето на разграничения, размишлява за идентичността и пр.

Целта на философстването е децата да открият учудващото, фантастичното, красивото именно в очевидното, в света, който ги заобикаля. Не подвизите на Батман и Супермен, а това “Защо не мога да събирам майки, така както събирам салфетки?” или “Защо трябва да съществуват риби, ако те не са най-важното на този свят?”, “Защо чукат водните капки на прозореца?” обсъждат децата в тези часове. Техните въпроси са насочени към необикновеното, скрито под похлупака на обикновеното. Тази недовършеност е силна мотивационна предпоставка към търсачество и не е случайно, че нашите любимци в часовете по “философия за деца” се възприемат като следотърсачи на по-доброто знание, на по-добрите неща.

По тези причини, образователното направление “Философия за деца” не е добавен учебен предмет в предучилищната подготовка, а ядро в образователния процес.

  • ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Часовете по изобразително изкуство се водят от педагог – художник с богат опит в работата с деца. Застъпени са всички разновидности на рисуването, моделирането и апликирането. Целта е децата да придобият специфични познания за основните видове изобразителни дейности, материали и техники, и тяхното адекватно използване. Традиция е в детската градина в часовете по изобразително изкуство и по “философия с деца” да си дават среща изкуството и философията. Тези срещи помагат на децата по-лесно и интересно да опознаят себе си и другите, да осмислят света, който ги заобикаля. Изкуството предоставя специфични възможности за изразяване на детската личност, а философията предоставя рационални средства за осмисляне на този опит и на свой ред предизвиква художественото вдъхновение да се опишат и оживят понятията и проблемите на мисленето. Рисунка на замък – повод за дискусия в час по “философия с деца” – “Ако нямаше замъци, щеше ли да има минало?” Или на въпроса от философска дискусия “Защо понякога ти се струва, че си най – красив?” – рисунка на прекрасен, горделив, кукуригащ петел….. Може би именно и на тези съзнателно търсени и провокирани срещи на изкуството и философията от преподавателите се дължат и множеството награди за детска рисунка на нашите възпитаници.

  • КОНСТРУКТИВНИ ИГРИ
  • МУЗИКАЛНИ ЗАНИМАНИЯ

На достъпен за тях език малките ученици се запознават с важни музикални понятия (темпо, динамика, тембър), както и с основните музикални инструменти (класически и народни). Научават се да разпознават нотните височини и трайности и да възпроизвеждат нотната стълбица. Слушат популярни музикални откъси от различни жанрове и епохи, както и примери от българския фолклор. Особено застъпено е пеенето както в група, така и солово, често съпроводено от различни ритмични движения. Децата научават много песни с различен характер не само на български, но и на английски език. С някои от тези песни участват в тържества организирани през учебната година и правят първите си “стъпки” на сцена.

Тези комплексни занимания им помагат постепенно да навлязат в чудния и безкрайно разнообразен свят на музиката, да започнат да я познават, разбират и обичат.

  • СПОРТ – физическо възпитание
  • КУКЛЕН ТЕАТЪР И ИГРОВА КУЛТУРА

Театърът като вид колективно изкуство, театърът като форма на изразяване, разширява познанията на децата в сферата на изкуството, провокира тяхното въображение.

Създаването на творческа трупа е дълъг и продължителен процес – от момента на първото запознанство до изграждането на цялостен спектакъл. Процес, в който детето от зрител се превръща в активен участник, осъзнава своето място в пространството наречено театрална сцена и проявява първите чувства, мисли, емоции. Емоционално съпреживява заедно с героите в спектакъла. Това са първите трепети, първите вълнения, първите мигове на представяне. Реализацията на известни литературни произведения в театрални спектакли разширява кръгозора на детското възприятие, обогатява неговия вътрешен емоционален свят, стимулира проявите на творчество. Детето гледа на литературната приказка, стихотворение или басня с други очи, възприема я не само от емоционалната страна, а прави опит да анализира случки, събития в нея. Чрез часовете по КУКЛЕН ТЕАТЪР се стремим по един оригинален начин да постигнем връзката между образователното съдържание на направление “художествена информация” и нейното разкрепостяване чрез изразните средства на театралното изкуство.

Под формата на импровизирани игри, артистични етюди и задачи децата възприемат литературния материал от различни гледни точки и се превръщат в истински участници в творческия процес, в магията наречена ТЕАТЪР. И като истински артисти всеки театрален сезон децата излизат пред публика с две премиерни представления.

  • АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Други школи по литературно творчество в София

 
Детска Академия "Земята и децата"

В делничните дни, когато есента скъсява деня и времето захладнява, има място за игра и любопитство ...още

 
Exploratorium

EXPLORATORIUM е уникален детски образователен център, където откривателството и творчеството се ...още

 
Детската академия на науките, изкуствата и спорта

Детската академия на науките, изкуствата и спорта е частна извънучилищна научнообразователна ...още

 
Itsy Bitsy Playgroup на Мери Итън

Детска чуждоезикова група за игра Itsy Bitsy е организирана детска програма, която предоставя ...още

 
The Fairytale Hour на Мери Итън

Приказките са основен спътник в израстването на децата – те са илюстрация на доброто и ...още

© 2023 Kids Dreams Ltd. Всички права запазени.

design DO      development TaraSoft