КРДСОП "Едуард Сеген"

arts_blue_line
представяне grey_line

Детски център "Кабинет за работа с деца със специални образователни потребности - Едуард Сеген" е създаден с цел подпомагане на учебния и възпитателен процес при деца със Синдром на Даун, Аутизъм, хиперактивност и дефицит на вниманието, ЗПР и други различни нарушения довели до интелектуална недостатъчност. Центъра работи с деца от 1 до 12-годишна възраст.

Нашите основни цели са:
Преодоляване на социалната изолация и подобряване на комуникативните умения
Формиране на умения за самообслужване
Подпомагане на възпитателния и учебен процес
Даване насоки на родителите за подпомагане развитието на децата


Центърът разполага с Кабинет за индивидуална терапевтична работа; Игрална зала за провеждане на групови и индивидуални занятия и забавления - животински, природен, транспортен, кухненски, учебен кътове; Сух басейн (скоро).

В КРДСОП "Едуард Сеген" работят специални педагози, логопеди, социални асистенти. При необходимост подсигуряваме консултации с клиничен психолог.

Други изкуства за деца с увреждания в София

 
Национална мрежа за децата

Национална мрежа за децата (НМД) е неправителствена организация – мрежа на водещи НПО, работещи ...още

 
Фондация "За нашите деца"

Фондация „За Нашите Деца” е българска неправителствена организация, която в партньорство с ...още

© 2023 Kids Dreams Ltd. Всички права запазени.

design DO      development TaraSoft