Дневен център за рехабилитация на деца – гр.Силистра

arts_blue_line
изкуства за деца с увреждания  > дневни центрове  > Силистра
представяне grey_line

В Дневния център се провежда рехабилитация на деца с неврологични заболявания, заболявания на костно-мускулната система, соматични заболявания и аутизъм.

Услугите на дневния център са за децата, отглеждани в институцията и за деца, нуждаещи се от ежедневна рехабилитация и физиотерапия, отглеждани в семейна среда

Децата се настаняват със следните документи:

1. Молба от родителите за ползване на медико-социална услуга рехабилитация

2. Епикриза от семейния лекар за здравословното състояние на детето, медицински документи от консултации със специалисти, хоспитализации, проведени клинични и апаратни изследвания.

3. Изследвания на децата за чревна патогенна флора /дизентерия, салмонела, коли/ и хелминти

4. Изследване за СПИН и сифилис на детето или майката

5. Направление от дирекция "Социално подпомагане" - отдел Закрила на детето по местоживеене на родителите за ползване на социална услуга.

В центъра се осъществяват следните дейности: 

Специфични рехабилитационни процедури:

· Лечебен масаж и гимнастика

· Кинезитерапевтични процедури във воден басейн;

· Подвижни игри на открито.

Педагогически занимания

· Обучение и възпитание

· Интеграция на децата с увреждане

· Психологически сеанси

Медицинско наблюдение на децата

· ежедневни прегледи от педиатри

· насочване за консултативни прегледи за оптимизиране на диагнозата и лечението.

· анализиране състоянието на децата и ежемесечно проследяване на физическото им развитие, психомоториката, промените в здравословното им състояние и актуализиране на индивидуалния рехабилитационен план

Работа с родителите на увредените деца:

· Обучение за провеждане на масаж и гимнастика при домашни условия

· Индивидуални и групови беседи за правилно отглеждане и възпитание на дете с проблеми

· Консултации с психолог.

Дейността на Дневният център е регламентирана в Правилника за вътрешния ред

Рехабилитационните процедури включват лечебен масаж и гимнастика, кинезитерапия по Войта, Бобат и Кабат, обучение по плуване, кинезитерапевтични упражнения във вода.

Работи се по изготвени рехабилитационни програми, регламентиращи вида на рехабилитационните процедури, продължителността им и степента на натоварване, както и етапите от обучението по плуване, очакваните крайни резултати и рискове.

Показатели при извършване на дейностите са:

· Подобряване физическото развитие на децата

· Предотвратяване на контрактури при деца с ДЦП и други парези

· Раздвижване на децата с централно-координационни смущения

· Трайни и необратими подобрения в двигателната дейност и нервно-психичното състояние на децата

· Недопускане на инциденти във водните басейни

Рехабилитация чрез обучение по плуване

Плуването е въведено в ДМСГД град Силистра преди 20 години. Курса за обучение по плуване са преминали около 1000 деца от 40 дневна до 2 годишна възраст. За всяко дете се изготвя индивидуален рехабилитационен план, включващ кратки анамнестични данни, соматичен статус, медикаментозна терапия и параклинични изследвания, кинезитерапия. Заниманията в басейна са строго индивидуални и включват подводна гимнастика и плуване. Първите 5 дни се описва поведението на бебето във и извън водата - реакции, хранене, сън и бодърстване. Ежемесечно се проследява тегло, ръст, гръдна обиколка, нервно-психическо развитие, развитието на основното заболяване и положителните резултати от обучението по плуване

 Плуването се провежда от екип – рехабилитатор лекар и физиотерапевтична сестра.  Присъствието на лекар – педиатър е задължително условие, поради малката възраст на децата и тежестта на някои заболявания.

Други в град Силистра

 
Б2 Балет

Б2 Балет е създаден през 1998 година по идея на настоящия хореограф и ръководител на състава ...още

© 2022 Kids Dreams Ltd. Всички права запазени.

design DO      development TaraSoft