Дневен център за деца с увреждания – Димитровград

arts_blue_line
изкуства за деца с увреждания  > дневни центрове  > Димитровград
представяне grey_line

Капацитетът на Дневния център е 28 места.

Дневният център е разположен на първи етаж и е лесно достъпен. Разполага с две занимални и две спални помещения. В центъра има модерно оборудвана зала за рехабилитация  и  уникална зала за психорелаксация  и сензорна стимулация. Има логопедичен  кабинет  и зала за игри т.нар.сух басейн. Разполага с широк двор за игри на открито.

РЕД  ЗА НАСТАНЯВАНЕ:

В Дневния център могат да бъдат настанени деца с увреждания от 3 до 18 год. Извършва се и ранна двигателна рехабилитация при деца под 3 год. на почасов прием.

  1. В Дневния център се приемат деца с уточнена диагноза  и актуално решение на ТЕЛК/РЕЛКК и направление на Директора на Дирекция”Социално подпомагане” след представяне на необходимите документи от родителите или близките.
  2. Родителите на децата, които желаят да ползват социалните услуги подават писмена молба до Директора на дирекция „Социално подпомагане”, гр. Димитровград Социалните работници от ОЗД извършват  социална оценка на потребностите на децата.
  3. При настаняването на децата в ДЦДУ се сключва договор за социални услуги между   директора на дневния център и родителя /настойник на всяко дете.

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ИЗВЪРШВАНИ В ДЦДУ

Центърът предоставя комплекс от социални услуги в общността, гарантиращи цялостно обслужване на децата през деня, свързани с предоставяне на храна и транспорт, задоволяване на ежедневните, здравни, образователни и рехабилитационни потребности.

В центъра се осъществява комплексна корекционно-възпитателна работа, рехабилитация, социализация, психологическо консултиране на деца и семейства.Чрез екипната оценка на нуждите и потребностите  на всяко дете, се разработва индивидуална програма за обучение, съобразено с интересите и възможностите на детето.

Всички услуги ,които се предлагат са напълно безплатни  до навършване на 18 годишна възраст на децата.

Други в град Димитровград

 
ОП "Детски Младежки Център" Димитровград

ОП "Детски и младежки център" - Димитровград е място, където всеки може да открие ...още

© 2022 Kids Dreams Ltd. Всички права запазени.

design DO      development TaraSoft