Детски център "Едуард Сеген"

arts_blue_line
изкуства за деца с увреждания  > дневни центрове  > София
представяне grey_line

"Кабинет за работа с деца със специални образователни потребности - Едуард Сеген" е създаден с цел подпомагане на учебния и възпитателен процес при деца със Синдром на Даун и всички останали дисморфични синдроми, Аутизъм, хиперактивност и дефицит на вниманието, задръжка в психичното развитие, специални образователни потребности други различни нарушения довели до интелектуална недостатъчност както и всички нарушения на развитието.
Центъра работи с деца от 1 до 16 годишна възраст. Основните направления в които работим са: преодоляване на социалната изолация и подобряване на комуникативните умения; формиране на умения за самообслужване; подпомагане на възпитателния и учебен процес; даване насоки на родителите за подпомагане развитието на децата.
Центърът разполага с кабинет за индивидуална терапевтична работа; игрална зала за провеждане на групови и индивидуални занятия и забавления - животински, природен, транспортен, кухненски, учебен кът; сух басейн; детски велоергометър; детска бягаща пътека.
Към центъра работят специални педагози, логопеди, физиотерапевти и рехабилитатори, социални асистенти. При необходимост подсигуряваме консултации с клиничен психолог
Предлагаме:
Индивидуални занимания със специален педагог и логопед
Подпомагане на учебния процес
Консултация с психолог
Психодиагностика - ниво на нервно - психично развитие, училищна зрялост, степен на интелектуален дефицит
Ранна интервенция и сезорно стимулиране на деца със Синдром на Даун
Ранна двигателна терапия и сензорно стимулиране на деца с различни дисморфични синдроми
Дейността ни е насочена към деца с:
Различни степени на интелектуална недостатъчност (умствена изостаналост)
Различни форми на Аутизъм (генерализирано разстройство на развите)
Задръжки в психичното развитие
Специфични обучителни трудности - дисграфия (нарушение в способността за писане), дислексия (нарушение в способността за четене), дискалкулия (нарушение в способността за смятане)
Логопедични проблеми
Синдром на хиперактивност и дефицит на вниманието, синдром на Даун и др.
Нужда от допълнителна, специализирана педагогическа помощ
.

Други дневни центрове в София

 
Работилничка Децата от дъгата

Читалище Джон Атанасов представя на Вашето внимание полудневна детска занималня Работилничка ...още

 
КРДСОП "Едуард Сеген"

Детски център "Кабинет за работа с деца със специални образователни потребности - Едуард Сеген" ...още

 
Джани РоДари

Да създадем среда, в която детето ще се чувства добре, ще получи обич, обучение, съобразено с ...още

 
Дневен център „Тацитус”

Дневен център „Тацитус” за работа с деца с аутизъм и специални образователни ...още

 
Дневен център "Увереност"

Програмата на центъра включва разнообразни занимания и дейности , подпомагащи рехабилитацията ...още

© 2023 Kids Dreams Ltd. Всички права запазени.

design DO      development TaraSoft