Детски терапевтичен център "Слънчице"

arts_blue_line
изкуства за деца с увреждания  > школи по изкуства  > Пловдив
представяне grey_line

 

Центърът работи с деца с езиково-говорни проблеми, с деца с дефицит на вниманието, със затруднения в обучението, с емоционални проблеми, слаб самоконтрол в училище или в семейната среда, проблеми в общуването между членовете на семейството, ревност при поява на нов член в семейството – бебе или възрастен, работа с деца с противообществени прояви и зависимости /от компютър, хазарт, психоактивни вещества), аутизъм, хипеарктивност, дислексия, ДЦП, синдром на Даун.

Изготвя се индивидуална програма за работа с детето или с цялото семейство, възможност за включване на цялото семейство в релаксиращи програми, които са изготвени по съвременни методики, съвместно с водещи центрове в областта.

Детски терапевтичен център “Слънчице” разполага със екип от специалисти с различни специализации в областта на терапевтичната работа с деца, които са с дългогодишен стаж и със специфични умения за общуване с деца от различни възрасти.

 • ПРИДОБИВАНЕ НА СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ
 • ОБУЧЕНИЕ И ОГРАМОТЯВАНЕ
 • ПСХОТЕРАПЕВТИЧНИ СЕСИИ
 • ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ГРУПА
 • УЧАСТИЕ НА ЦЯЛОТО СЕМЕЙСТВОТО В ТЕРАПЕВТИЧНИ ГРУПИ /ПО ЖЕЛАНИЕ/
 • ХИПОТЕРАПИЯ /КОННА ТЕРАПИЯ/
 • ЛОГОПЕДИЧНИ СЕСИИ
 • АРТ ТЕРАПИЯ

Лице за контакт: Радка Цонкова – психолог, ръководител екип

Адрес:

 • гр. Пловдив, Филиал 1: ул."Войнишка слава"18
 • Филиал 2: ул."Май" 16, ет.2
 • гр. София, Герман пл. "Иван Вазов" №2
 • Срещи и сесии със специалисти на Детски Терапевтичен Център "Слънчице" се провеждат и в базата на Фиоре Арт Студио на адрес, София, ул. "Светослав Тертер" №45

Други школи по изкуства в Пловдив

 
Музикална школа „Амадеус”

В Музикална школа „Амадеус” се предлага, както професионално, така и любителско ...още

 
Терапевтичен център "Водно конче"

Специализиран диагностико-терапевтичен кабинет за деца със СОП (Специални Образователни ...още

© 2019 Kids Dreams Ltd. Всички права запазени.

design DO      development TaraSoft